Studia Teologiczno-Katechetyczne

Informacje szczegółowe

Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny i dają przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu religia w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół specjalnych.

Obszar kształcenia: Nauki teologiczne.

Studia podyplomowe „Studia Teologiczno-Katechetyczne”

Tryb studiów: niestacjonarne

Okres trwania studiów podyplomowych: 3 semestry
Liczba godzin zajęć: 600 + praktyka (90 godz.)
Liczba punktów ECTS: 65
Opłata za studia podyplomowe: 1500 zł / semestr

Kierownik studiów:
ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. UO, Katedra Teologii Pastoralnej, Katechetyki, Pedagogiki i Psychologii WTUO

Zajęcia odbywać się będą na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.

Limit miejsc: 30.
Minimalna liczba słuchaczy warunkująca otwarcie studiów: 25

W przypadku zgłoszenia się liczby studentów mniejszej od wymaganej kierownik studiów może podjąć decyzję o ich zawieszeniu.