Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Samodzielni pracownicy naukowi


Andrzej Anderwald

Ks. prof. dr hab.

Nauki teologiczne w zakresie teologii fundamentalnej
e-mail: anderw@uni.opole.pl
Konsultacje: Więcej
Katedra Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Ekumenizmu

Zygfryd Glaeser

Ks. prof. dr hab.

Nauki teologiczne w zakresie teologii ekumenicznej
e-mail: zygfryd.glaeser@uni.opole.pl
Konsultacje: Więcej
Katedra Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Ekumenizmu

Konrad Glombik

Ks. dr hab. prof UO

Nauki teologiczne w zakresie teologii moralnej
e-mail: kglombik@uni.opole.pl
Konsultacje: Więcej
Katedra Teologii Moralnej, Bioetyki i Prawa Kanonicznego

Piotr Górecki

Ks. dr hab. prof. UO

Nauki teologiczne w zakresie historii Kościoła
e-mail: pgorecki@uni.opole.pl
Konsultacje: Więcej
Katedra Teologii Biblijnej, Historii Kościoła i Patrologii

Andrzej Sebastian Jasiński OFM

O. prof. dr hab.

Krystian Kałuża

Ks. dr hab. prof. UO

Nauki teologiczne w zakresie teologii fundamentalnej
e-mail:
kkaluza@uni.opole.pl
Konsultacje: Więcej
Katedra Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Ekumenizmu

Dariusz Klejnowski-Różycki

Ks. dr hab. prof UO

Nauki teologiczne w zakresie teologii dogmatycznej i ekumenicznej
e-mail: dkr@uni.opole.pl
konsultacje: Więcej
Katedra Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Ekumenizmu

Jan Kochel

Ks. prof. dr hab.

Jerzy Kostorz

Ks. dr hab. prof UO

Paweł Landwójtowicz

Ks. dr hab. prof UO

Nauki teologiczne w zakresie teologii pastoralnej
e-mail: plandwojtowicz@uni.opole.pl
Konsultacje: Więcej
Katedra Teologii Pastoralnej, Katechetyki, Pedagogiki i Psychologii

Marek Lis

Ks. prof. dr hab.

Nauki teologiczne w zakresie komunikacji religijnej, dr nauk komunikacji społecznej
e-mail: mlis@uni.opole.pl
Konsultacje: Więcej
Katedra Teologii Liturgicznej, Homiletyki i Komunikacji

Hubert Łysy

Ks. dr hab. prof. UO

Nauki teologiczne w zakresie homiletyki
e-mail: hlysy@uni.opole.pl
Konsultacje: Więcej
Katedra Teologii Liturgicznej, Homiletyki i Komunikacji

Erwin Mateja

Ks. dr hab. prof. UO

Nauki teologiczne w zakresie liturgiki
e-mail: emateja@uni.opole.pl
Konsultacje: Więcej
Katedra Teologii Liturgicznej, Homiletyki i Komunikacji

Piotr Morciniec

Ks. prof. dr hab.

Nauki teologiczne w zakresie teologii moralnej
e-mail: piotr.morciniec@uni.opole.pl
Konsultacje: Więcej
Katedra Teologii Moralnej, Bioetyki i Prawa Kanonicznego

Joachim Piecuch

Ks. dr hab. prof UO

Janusz Podzielny

Ks. dr hab. prof. UO

Nauki teologiczne w zakresie teologii moralnej
e-mail: jpodzielny@uni.opole.pl
Konsultacje: Więcej
Katedra Teologii Moralnej, Bioetyki i Prawa Kanonicznego

Rajmund Porada

Ks. dr hab. prof. UO

Nauki teologiczne w zakresie teologii ekumenicznej
e-mail: rajmund.porada@uni.opole.pl
Konsultacje: Więcej
Katedra Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Ekumenizmu

Mateusz Rafał Potoczny

Ks. dr hab. prof. UO

Stanisław Rabiej

Ks. prof. dr hab.

Nauki teologiczne w zakresie teologii dogmatycznej
e-mail: stanislaw.rabiej@uni.opole.pl
Konsultacje: Więcej
Katedra Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Ekumenizmu

Norbert Widok

Ks. prof. dr hab.

Nauki teologiczne w zakresie patrologii, mgr filologii klasycznej
e-mail: nwidok@uni.opole.pl
Konsultacje: Więcej
Katedra Teologii Biblijnej, Historii Kościoła i Patrologii

Kazimierz Wolsza

Ks. prof. dr hab.

Nauki humanistyczne w zakresie filozofii, mgr teologii
e-mail: kwolsza@uni.opole.pl
Konsultacje: Więcej
Zespół badawczy i dydaktyczny Filozofii Systematycznej i Historii Filozofii

Marcin Worbs

Ks. prof. dr hab.

Nauki teologiczne w zakresie liturgiki, dr filologii germańskiej
e-mail: mworbs@uni.opole.pl
Konsultacje: Więcej
Katedra Teologii Liturgicznej, Homiletyki i Komunikacji

Niesamodzielni pracownicy naukowi


Andrzej Demitrów

Ks. dr

Nauki teologiczne w zakresie nauk biblijnych (Biblicum)
e-mail: ademitrow@uni.opole.pl
Konsultacje: Więcej
Katedra Teologii Biblijnej, Historii Kościoła i Patrologii

Mariusz Drygier

Ks. dr

Nauki teologiczne w zakresie Historii Kościoła
e-mail: mariusz.drygier@uni.opole.pl
Konsultacje: Więcej
Katedra Teologii Biblijnej, Historii Kościoła i Patrologii

Łukasz Florczyk

Ks. dr

Grzegorz Gura

Ks. dr

Nauki prawne w zakresie prawa cywilnego, mgr-lic. prawa kanonicznego, mgr teologii
e-mail: ggura@uni.opole.pl
grzegorz.gura@gmail.com
Konsultacje: Więcej
Katedra Prawa Kanonicznego

Andrzej Ochman

Ks. dr

Nauki społeczne w zakresie socjologii
e-mail: andochman@uni.opole.pl
Konsultacje: Więcej
Katedra Teologii Moralnej, Bioetyki i Prawa Kanonicznego

Robert Sadlak

Ks. dr

Nauki teologiczne w zakresie teologii pastoralnej
e-mail: rsadlak@uni.opole.pl
Konsultacje: Więcej
Katedra Teologii Moralnej, Bioetyki i Prawa Kanonicznego

Leszek Waga

Ks. dr

Nauki społeczne w zakresie pedagogiki, mgr teologii
e-mail: lwaga@uni.opole.pl
Konsultacje: Więcej
Katedra Teologii Pastoralnej, Katechetyki, Pedagogiki i Psychologii

Pracownicy – zajęcia zlecone


Andrzej Czaja

Ks. bp dr hab., Wielki Kanclerz WT UO

Nauki teologiczne w zakresie teologii dogmatycznej
Więcej

Beata Balicka-Błagitka

Dr

Nauki teologiczne w zakresie teologii moralnej
Więcej

Jerzy Dzierżanowski

Ks. dr

Nauki teologiczne w zakresie teologii pastoralnej
E-mail:
jedzier@uni.opole.pl
Więcej

Said Edaich

Dr

Nauki prawne
e-mail:
s.edaich@po.opole.pl
Więcej

Barbara Leszczyńska

Mgr

Piotr Paweł Maniurka

Ks. dr hab.

Nauki teologiczne w zakresie liturgiki i sztuki sakralnej
Nauki humanistyczne w zakresie historii sztuki
e-mail: ppmaniurka@uni.opole.pl
Więcej

Marcin Marsollek

Ks. mgr

Nauki teologiczne
Więcej

Joachim Waloszek

Ks. dr

Nauki teologiczne w zakresie muzykologii
e-mail: joachim.waloszek@uni.opole.pl
Więcej

Brunon Zgraja

Ks. dr

Nauki teologiczne w zakresie patrologii
e-mail: bzgraja@uni.opole.pl
Więcej