Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Samodzielni pracownicy naukowi


Andrzej Anderwald

Ks. dr hab. prof. UO

Nauki teologiczne w zakresie teologii fundamentalnej
e-mail: anderw@uni.opole.pl
Konsultacje: Więcej
Katedra Teologii Fundamentalnej i Religiologii

Radosław Chałupniak

Ks. prof. dr hab.

Nauki teologiczne w zakresie katechetyki
e-mail: radek@uni.opole.pl
Konsultacje: Więcej
Katedra Katechetyki i Teologii Pastoralnej

Andrzej Czaja

Ks. bp dr hab., Wielki Kanclerz WT UO

Nauki teologiczne w zakresie teologii dogmatycznej
e-mail: bpAndrzej@diecezja.opole.pl
Konsultacje: Więcej
Katedra Teologii Dogmatycznej sala 46

Zygfryd Glaeser

Ks. prof. dr hab.

Nauki teologiczne w zakresie teologii ekumenicznej
e-mail: zygfryd.glaeser@uni.opole.pl
Konsultacje: Więcej
Katedra Teologii Kościołów Wschodnich

Konrad Glombik

Ks. dr hab. prof UO

Nauki teologiczne w zakresie teologii moralnej
e-mail: kglombik@uni.opole.pl
Konsultacje: Więcej
Katedra Teologii Moralnej i Duchowości

Piotr Górecki

Ks. dr hab

Nauki teologiczne w zakresie historii Kościoła
e-mail: pgorecki@uni.opole.pl
Konsultacje: Więcej
Katedra Historii Kościoła i Patrologii

Andrzej Sebastian Jasiński OFM

O. prof. dr hab.

Nauki teologiczne w zakresie biblistyki
e-mail: andrzej.jasinski@uni.opole.pl
Konsultacje: Więcej
Katedra Egzegezy Ksiąg Starego Testamentu

Piotr Jaskóła

Ks. prof. dr hab.

Nauki teologiczne w zakresie teologii ekumenicznej
e-mail: pj@uni.opole.pl
Konsultacje: Więcej
Katedra Teologii Kościołów Poreformacyjnych

Krystian Kałuża

Ks. dr hab. prof. UO

Nauki teologiczne w zakresie teologii fundamentalnej
e-mail:
kkaluza@uni.opole.pl
Konsultacje: Więcej
Katedra Dialogu Międzyreligijnego

Dariusz Klejnowski-Różycki

Ks. dr hab. prof UO

Nauki teologiczne w zakresie teologii dogmatycznej i ekumenicznej
e-mail: dkr@uni.opole.pl
konsultacje: Więcej
Katedra Teologii Dogmatycznej

Jan Kochel

Ks. prof. dr hab.

Nauki teologiczne w zakresie katechetyki
e-mail: jkochel@uni.opole.pl
Konsultacje: Więcej
Katedra Antropologii i Teologii Rodzin

Jerzy Kostorz

Ks. dr hab. prof UO

Dariusz Krok

Ks. dr hab. prof UO

Nauki teologiczne w zakresie teologii pastoralnej, nauki społeczne w zakresie psychologii
e-mail: dkrok@uni.opole.pl
Konsultacje: Więcej
Katedra Psychologii i Pedagogiki Rodziny

Paweł Landwójtowicz

Ks. dr hab. prof UO

Nauki teologiczne w zakresie teologii pastoralnej
e-mail: plandwojtowicz@uni.opole.pl
Konsultacje: Więcej
Katedra Duszpasterstwa i Profilaktyki Dysfunkcji Rodzin

Marek Lis

Ks. dr hab. prof UO

Nauki teologiczne w zakresie komunikacji religijnej, dr nauk komunikacji społecznej
e-mail: mlis@uni.opole.pl
Konsultacje: Więcej
Katedra Homiletyki, Mediów i Komunikacji

Hubert Łysy

Ks. dr hab.

Nauki teologiczne w zakresie homiletyki
e-mail: hlysy@uni.opole.pl
hubertlysy@interia.pll
Konsultacje: Więcej
Katedra Homiletyki, Mediów i Komunikacji

Erwin Mateja

Ks. dr hab. prof. UO

Piotr Morciniec

Ks. prof. dr hab.

Nauki teologiczne w zakresie teologii moralnej
e-mail: piotr.morciniec@uni.opole.pl
Konsultacje: Więcej
Katedra Bioetyki i Etyki Społecznej

Joachim Piecuch

Ks. dr hab. prof UO

Rajmund Porada

Ks. dr hab. prof. UO

Nauki teologiczne w zakresie teologii ekumenicznej
e-mail: rajmund.porada@uni.opole.pl
Konsultacje: Więcej
Katedra  Zasad Ekumenizmu

Grzegorz Poźniak

Ks. dr hab. prof. UO

Nauki teologiczne, dr nauk humanistycznych w zakresie muzykologii
e-mail: grzegorz.pozniak@uni.opole.pl
Konsultacje: Więcej
Katedra Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego

Stanisław Rabiej

Ks. prof. dr hab.

Nauki teologiczne w zakresie teologii dogmatycznej
e-mail: stanislaw.rabiej@uni.opole.pl
Konsultacje: Więcej
Katedra Badań nad Integracją, Katedra Europejska Jean Monnet

Norbert Widok

Ks. prof. dr hab.

Nauki teologiczne w zakresie patrologii, mgr filologii klasycznej
e-mail: nwidok@uni.opole.pl
Konsultacje: Więcej
Katedra Historii Kościoła i Patrologii

Kazimierz Wolsza

Ks. prof. dr hab.

Nauki humanistyczne w zakresie filozofii, mgr teologii
e-mail: kwolsza@uni.opole.pl
Konsultacje: Więcej
Katedra Filozofii Systematycznej i Historii Filozofii

Marcin Worbs

Ks. dr hab. prof. UO

Nauki teologiczne w zakresie liturgiki, dr filologii germańskiej
e-mail: mworbs@uni.opole.pl
Konsultacje: Więcej
Katedra Liturgiki, Hagiografii i Obrzędowości

Niesamodzielni pracownicy naukowi


Gabriela Czurlok

Mgr

Andrzej Demitrów

Ks. dr

Nauki teologiczne w zakresie nauk biblijnych (Biblicum)
e-mail: ademitrow@uni.opole.pl
Konsultacje: Więcej
Katedra Egzegezy Ksiąg Starego Testamentu

Mariusz Drygier

Ks. dr

Nauki teologiczne w zakresie Historii Kościoła
e-mail: mariusz.drygier@uni.opole.pl
Konsultacje: Więcej

Katedra Historii Kościoła i Patrologii

Łukasz Florczyk

Ks. dr

Nauki teologiczne w zakresie biblistyki
e-mail: lukasz.florczyk@uni.opole.pl
Konsultacje: Więcej
Katedra Egzegezy Ksiąg Nowego Testamentu

Grzegorz Gura

Ks. dr

Nauki prawne w zakresie prawa cywilnego, mgr-lic. prawa kanonicznego, mgr teologii
e-mail: ggura@uni.opole.pl
grzegorz.gura@gmail.com
Konsultacje: Więcej
Katedra Prawa Kanonicznego

Franciszek Koenig

Ks. dr

Adam Kondys

Ks. mgr

Nauki teologiczne w zakresie biblistyki
e-mail: akondys@uni.opole.pl
Konsultacje: Więcej
Katedra Egzegezy Nowego Testamentu

Monika Dolores Nowak

S. dr

Nauki humanistyczne w zakresie muzykologii
e-mail:
Konsultacje: Więcej
Katedra Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego

Andrzej Ochman

Ks. dr

Nauki społeczne w zakresie socjologii
e-mail: andochman@uni.opole.pl
Konsultacje: Więcej
Katedra Antropologii i Teologii Rodziny

Sławomir Pawiński

Ks. dr

Nauki teologiczne w zakresie homiletyki
e-mail: spawinski@uni.opole.pl
Konsultacje: Więcej
Katedra Homiletyki, Mediów i Komunikacji

Janusz Podzielny

Ks. dr

Nauki teologiczne w zakresie teologii moralnej
e-mail: jpodzielny@uni.opole.pl
Konsultacje: Więcej
Katedra Bioetyki i Etyki Społecznej

Mateusz Potoczny

Ks. dr

Kościelne Nauki Wschodnie
e-mail: mpotoczny@uni.opole.pl
Konsultacje: Więcej
Katedra Liturgiki, Hagiografii i Obrzędowości

Andrzej Prasał

Dr

Nauki humanistyczne w zakresie muzykologii
e-mail:
Konsultacje: Więcej
Katedra Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego

Mariusz Pucia

Dr

Nauki humanistyczne w zakresie muzykologii
e-mail: mpucia@uni.opole.pl
Konsultacje: Więcej
Katedra Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego

Robert Sadlak

Ks. dr

Nauki teologiczne w zakresie teologii pastoralnej
e-mail: rsadlak@uni.opole.pl
Konsultacje: Więcej
Katedra Katechetyki i Teologii Pastoralnej

Leszek Waga

Ks. dr

Nauki społeczne w zakresie pedagogiki, mgr teologii
e-mail: lwaga@uni.opole.pl
Konsultacje: Więcej
Katedra Psychologii i Pedagogiki Rodziny

Brunon Zgraja

Ks. dr

Nauki teologiczne w zakresie patrologii
e-mail: zgrb@op.pl
Konsultacje: Więcej
Katedra Historii Kościoła i Patrologii

Pracownicy – zajęcia zlecone


Remigiusz Pośpiech

Prof. dr hab.

Nauki teologiczne w zakresie muzykologii
e-mail: remigiusz.pospiech@uni.opole.pl
Więcej

Piotr Paweł Maniurka

Ks. dr hab. prof. UO

Nauki teologiczne w zakresie liturgiki i sztuki sakralnej
Nauki humanistyczne w zakresie historii sztuki
e-mail: ppmaniurka@uni.opole.pl
Więcej

Rudolf Pierskała

Ks. bp dr hab.

Nauki teologiczne w zakresie liturgiki
e-mail: rudolf.pierskala@uni.opole.pl
Więcej

Beata Balicka-Błagitka

Dr

Janusz Czerski

Ks. prof. dr hab.

Nauki teologiczne w zakresie biblistyki
e-mail: janusz.czerski@uni.opole.pl
Więcej

Jerzy Dzierżanowski

Ks. dr

Nauki teologiczne w zakresie teologii pastoralnej
E-mail:
jedzier@uni.opole.pl
Więcej

Said Edaich

Dr

Nauki prawne
e-mail:
s.edaich@po.opole.pl
Więcej

Marcin Marsollek

Ks. mgr

Nauki teologiczne
Więcej

Dorota Piechowicz-Witoń

Dr

Joachim Waloszek

Ks. dr

Nauki teologiczne w zakresie muzykologii
e-mail: joachim.waloszek@uni.opole.pl
Więcej

Krystyna Winiarska

lek. med.