Pracownicy naukowo – dydaktyczni

Samodzielni pracownicy naukowi


Andrzej Anderwald

Ks. dr hab. prof. UO

Nauki teologiczne w zakresie teologii fundamentalnej
e-mail: anderw@uni.opole.pl
Konsultacje:
w sem I 2017/18  w piątek od 13.30-15.00
Katedra Teologii Fundamentalnej i Religiologii

Radosław Chałupniak

Ks. prof. dr hab.

Nauki teologiczne w zakresie katechetyki
e-mail: radek@uni.opole.pl
Konsultacje:
środa, godz. 9.30 – 11.00  sala 10
Katedra Katechetyki i Teologii Pastoralnej

Andrzej Czaja

Ks. bp. dr hab. prof. UO Wielki Kanclerz WT UO

Nauki teologiczne w zakresie teologii dogmatycznej
e-mail: bpAndrzej@diecezja.opole.pl
Katedra Teologii Dogmatycznej sala 46

Zygfryd Glaeser

Ks. prof. zw. dr hab.

Nauki teologiczne w zakresie teologii ekumenicznej
e-mail: zygfryd.glaeser@uni.opole.pl
Konsultacje:
wtorek I tydz, godz. 9.30-11.30 sala 14
Katedra Teologii Kościołów Wschodnich

Konrad Glombik

Ks. dr hab. prof UO

Nauki teologiczne w zakresie teologii moralnej
e-mail: kglombik@uni.opole.pl
Konsultacje:
środa, godz. 11.30-13.00 sala 20
Katedra Teologii Moralnej i Duchowości

Andrzej Sebastian Jasiński OFM

O. prof. zw. dr hab.

Nauki teologiczne w zakresie biblistyki
e-mail: andrzej.jasinski@uni.opole.pl
Konsultacje
środa, godz. 11.15-12.30 sala 32
Katedra Egzegezy Ksiąg Starego Testamentu

Piotr Jaskóła

Ks. prof. zw. dr hab.

Nauki teologiczne w zakresie teologii ekumenicznej
e-mail: pj@uni.opole.pl

Konsultacje:
środa, godz. 11.30-13.00 sala 39
Katedra Teologii Kościołów Poreformacyjnych

Krystian Kałuża

Ks. dr hab.

Nauki teologiczne w zakresie teologii fundamentalnej
e-mail:
kkaluza@uni.opole.pl
Konsultacje:
środa, godz. 9.00-9.45 sala 11
Katedra Dialogu Międzyreligijnego

Dariusz Klejnowski-Różycki

Ks. dr hab.

Nauki teologiczne w zakresie teologii dogmatycznej i ekumenicznej
e-mail: dkr@uni.opole.pl
konsultacje:
//brak informacji
Katedra Teologii Dogmatycznej

Jan Kochel

Ks. prof. dr hab.

Nauki teologiczne w zakresie katechetyki
e-mail: jkochel@uni.opole.pl
Konsultacje:
wtorek, godz. 13.00-14.00, sala 34
Katedra Antropologii i Teologii Rodzin

Jerzy Kostorz

Ks. dr hab. prof UO

Nauki teologiczne w zakresie katechetyki
e-mail: jkostorz@uni.opole.pl
jkostorz@poczta.onet.pl
Konsultacje:
//brak informacji
Katedra Katechetyki i Teologii Pastoralnej

Dariusz Krok

Ks. dr hab. prof UO

Nauki teologiczne w zakresie teologii pastoralnej, dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii
e-mail: dkrok@uni.opole.pl
Konsultacje:
I tydzień, poniedziałek godz. 11.30-12.30
II tydzień, poniedziałek godz. 13.00-14.00
Katedra Psychologii i Pedagogiki Rodziny

Paweł Landwójtowicz

Ks. dr hab. prof UO

Nauki teologiczne w zakresie teologii pastoralnej
e-mail: plandwojtowicz@uni.opole.pl
Konsultacje:
piątek, godz. 13.30-15.00 sala 12
Katedra Duszpasterstwa i Profilaktyki Dysfunkcji Rodzin

Marek Lis

Ks. dr hab. prof UO

Nauki teologiczne w zakresie komunikacji religijnej, dr nauk komunikacji społecznej
e-mail: mlis@uni.opole.pl
Konsultacje:
wtorek, godz. 11.30-13.00, pokój 12
Katedra Homiletyki, Mediów i Komunikacji

Hubert Łysy

Ks. dr hab.

Nauki teologiczne w zakresie homiletyki
e-mail: hlysy@uni.opole.pl
hubertlysy@interia.pll
Konsultacje:
wtorek, godz. 10.00-11.30 sala 22
Katedra Homiletyki, Mediów i Komunikacji

Piotr Paweł Maniurka

Ks. dr hab. prof. UO

Nauki teologiczne w zakresie liturgiki i sztuki sakralnej, dr nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki
e-mail: ppmaniurka@uni.opole.pl
Konsultacje:
//brak informacji
Katedra Sztuki Sakralnej i Ochrony Zabytków

Erwin Mateja

Ks. dr hab. prof. UO

Nauki teologiczne w zakresie liturgiki
e-mail: emateja@uni.opole.pl
emateja@diecezja.opole.pl
erwinmateja@wp.pl
Konsultacje:
wtorek, 15:30-17:00, pok. 42
Katedra Liturgiki, Hagiografii i Obrzędowości

Piotr Morciniec

Ks. prof. zw. dr hab.

Nauki teologiczne w zakresie teologii moralnej
e-mail: piotr.morciniec@uni.opole.pl
Konsultacje:
wtorek, godz. 13.00-14.00 sala 44
Katedra Bioetyki i Etyki Społecznej

Joachim Piecuch

Ks. dr hab. prof UO

Nauki humanistyczne w zakresie filozofii
e-mail: jpiecuch@uni.opole.pl
Konsultacje: Instytut Filozofii
wtorek, godz. 9.45-10.45 sala 23, tydz. II
Katedra Filozofii Systematycznej i Historii Filozofii
Instytut Filozofii

Rajmund Porada

Ks. dr hab. prof. UO

Nauki teologiczne w zakresie teologii ekumenicznej
e-mail: rajmund.porada@uni.opole.pl
Konsultacje:
wtorek, godz. 11.30-13.00 sala 39
Katedra  Zasad Ekumenizmu

Remigiusz Pośpiech

Prof. dr hab.

Nauki teologiczne w zakresie muzykologii
e-mail: remigiusz.pospiech@uni.opole.pl
Konsultacje:
czwartek, godz. 9.00-9.45 sala 38
Katedra Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego

Grzegorz Poźniak

Ks. dr hab. prof. UO

Nauki teologiczne, dr nauk humanistycznych w zakresie muzykologii
e-mail: grzegorz.pozniak@uni.opole.pl
Konsultacje:
wtorek, godz. 14.00-15.30 DIMK ul. Grunwaldzka
Katedra Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego

Stanisław Rabiej

Ks. prof. zw. dr hab.

Nauki teologiczne w zakresie teologii dogmatycznej
e-mail: stanislaw.rabiej@uni.opole.pl
Konsultacje:
wtorek, godz. 14.00-15.00 sala 41
Katedra Badań nad Integracją, Katedra Europejska Jean Monnet

Norbert Widok

Ks. prof. dr hab.

Nauki teologiczne w zakresie patrologii, mgr filologii klasycznej
e-mail: nwidok@uni.opole.pl
Konsultacje:
wtorek, godz. 9.45-11.15 sala 13
Katedra Historii Kościoła i Patrologii

Franciszek Wolnik

Ks. dr hab. prof UO

Nauki teologiczne w zakresie historii Kościoła
e-mail: fwolnik@uni.opole.pl 
frwolnik@wp.pl
Konsultacje:
wtorek, godz. 11.30-13.00  sala 15
Katedra Historii Kościoła i Patrologii

Kazimierz Wolsza

Ks. prof. zw. dr hab.

Nauki humanistyczne w zakresie filozofii, mgr teologii
e-mail: kwolsza@uni.opole.pl
Konsultacje:
piątek, godz. 13.00-14.00 sala 23
Katedra Filozofii Systematycznej i Historii Filozofii

Marcin Worbs

Ks. dr hab. prof. UO

Nauki teologiczne w zakresie liturgiki, dr filologii germańskiej
e-mail: mworbs@uni.opole.pl
Konsultacje:
I tydzień: środa godz. 9.45-11.15 sala nr 42
II tydzień: środa godz. 11.30-13.00 sala nr 42
Katedra Liturgiki, Hagiografii i Obrzędowości

Niesamodzielni pracownicy naukowi


Gabriela Czurlok

Mgr

Brak danych
e-mail: gczurlok@uni.opole.pl
Konsultacje:
//brak informacji
Katedra Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego

Andrzej Demitrów

Ks. dr

Nauki teologiczne w zakresie nauk biblijnych (Biblicum)
e-mail: ademitrow@uni.opole.pl
Konsultacje:
środa, godz. 13.45-15.00 sala 32
Katedra Egzegezy Ksiąg Starego Testamentu

Joanna Dzierżanowska-Peszko

Dr

Nauki humanistyczne w zakresie psychologii
 e-mail: jdzierzanowska@uni.opole.pl
joanna.dzierzanowska@gmail.com
Konsultacje:
poniedziałek, godz. 8.00-9.00  sala 45
Katedra Psychologii i Pedagogiki Rodziny

Piotr Górecki

Ks. dr

Nauki teologiczne w zakresie historii Kościoła
e-mail: pgorecki@uni.opole.pl
Konsultacje:
środa, godz. 11.30-13.00 , I tydz, sala 15
piątek, godz 13:00 – 15:00, tydz, sala 15

Katedra Historii Kościoła i Patrologii

Grzegorz Gura

Ks. dr

Nauki prawne w zakresie prawa cywilnego, mgr-lic. prawa kanonicznego, mgr teologii
e-mail: ggura@uni.opole.pl
grzegorz.gura@gmail.com
Konsultacje:
piątek, godz. 13.00-14.30, I tydz., sala 45
Katedra Prawa Kanonicznego

Franciszek Koenig

Ks. dr

Dr nauk teologicznych
e-mail: fkoenig@uni.opole.pl
konsultacje:
wtorek, godz. 14.45-15.45 sala 38
Katedra Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego

Adam Kondys

Ks. mgr

Nauki teologiczne w zakresie biblistyki
e-mail: akondys@uni.opole.pl
Konsultacje:
wtorek, godz. 10.00-11.30 sala 27
Katedra Egzegezy Nowego Testamentu

Andrzej Ochman

Ks. mgr

Nauki społeczne w zakresie socjologii
e-mail: andochman@uni.opole.pl
Konsultacje:
//brak informacji
Katedra Antropologii i Teologii Rodziny

Sławomir Pawiński

Ks. dr

Nauki teologiczne w zakresie homiletyki
e-mail: spawinski@uni.opole.pl
Konsultacje:
czwartek, godz. 12:15-13:00, sala 22
Katedra Homiletyki, Mediów i Komunikacji

Janusz Podzielny

Ks. dr

Nauki teologiczne w zakresie teologii moralnej
e-mail: jpodzielny@uni.opole.pl
Konsultacje:
wtorek, godz. 11.30-13.00 sala 44
Katedra Bioetyki i Etyki Społecznej

Mateusz Potoczny

Ks. dr

Kościelne Nauki Wschodnie
e-mail: mpotoczny@uni.opole.pl
Konsultacje
czwartek, godz. 9.30-11.00 , sala 42

Katedra Liturgiki, Hagiografii i Obrzędowości

Mariusz Pucia

dr

Nauki humanistyczne w zakresie muzykologii
e-mail: mpucia@uni.opole.pl
Konsultacje:
czwartek, godz. 15.30-17.00 sala 38
Katedra Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego

Robert Sadlak

ks. mgr-lic

Nauki teologiczne w zakresie teologii pastoralnej
e-mail: rsadlak@uni.opole.pl
Konsultacje:
wtorek godz. 11:00 – 11:30, sala 30
Katedra Katechetyki i Teologii Pastoralnej

Leszek Waga

Ks. dr

Nauki społeczne w zakresie pedagogiki, mgr teologii
e-mail: lwaga@uni.opole.pl
Konsultacje:
wtorek, godz. 13.00-14.00 oraz 15:30-16:00  sala 45
Katedra Psychologii i Pedagogiki Rodziny

Joachim Waloszek

Ks. dr

Nauki teologiczne w zakresie muzykologii
e-mail: joachim.waloszek@uni.opole.pl
Konsultacje:
//brak informacji
Katedra Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego

Brunon Zgraja

Ks. dr

Nauki teologiczne w zakresie patrologii
e-mail: zgrb@op.pl
Konsultacje:
czwartek, godz. 13.00-14.00 sala 15
Katedra Historii Kościoła i Patrologii

Pracownicy – zajęcia zlecone


Rudolf Pierskała

Bp dr hab.

Nauki teologiczne w zakresie liturgiki
e-mail: rudolf.pierskala@uni.opole.pl

Beata Balicka-Błagitka

Dr

Janusz Czerski

Ks. prof. dr hab.

Nauki teologiczne w zakresie biblistyki
email: janusz.czerski@uni.opole.pl

Jerzy Dzierżanowski

Ks dr

Nauki teologiczne w zakresie teologii pastoralnej
email:
jedzier@uni.opole.pl

Said Edaich

Dr

Nauki prawne
e-mail:
s.edaich@po.opole.pl

Marcin Marsollek

Ks. mgr

Nauki teologiczne

Dorota Piechowicz-Witoń

Dr

Krystyna Winiarska

lek. med.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close