Pracownicy administracyjni

Pracownicy Dziekanatu


Mgr Leon Swoboda

Kierownik Dziekanatu

Dr Jolanta Bochenek

Pracownicy wydziałowi


Kalina Hellwig

Kierownik administracyjny

Mgr inż. Przemysław Biliczak

ASK WTUO, Koordynator KZO, Obsługa strony WT i systemu USOS

Pracownicy Biblioteki WT


Dr Barbara Kmiecik

Kierownik Biblioteki

Ks. mgr Tadeusz Grabuńczyk

Kustosz

e-mail: tg@uni.opole.pl

Mgr Maria Prochota

Kustosz