Efekty kształcenia i uzyskane kwalifikacje

Efekty kształcenia:

Nauki o rodzinie I stopnia PRK
Nauki o rodzinie II stopnia PRK

Odbyte studia z nauk o rodzinie stwarzają możliwość:

 

  • zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do samodzielnego rozwiązywania problemów w zakresie diagnostyki, pomocy rodzinie i profesjonalnego poradnictwa rodzinnego,
  • uzyskania kwalifikacji do pracy w takich obszarach zawodowych jak: asystent rodziny, opiekun osób starszych i chorych, wykwalifikowany pracownik poradni rodzinnych oraz specjalista do spraw rodziny,
  • zdobycia umiejętności pracy w wielu jednostkach społecznych, np. poradniach rodzinnych, placówkach oświatowo-wychowawczych, instytucjach profilaktyki społecznej, placówkach opiekuńczych oraz agendach samorządowych.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close