Efekty uczenia się i uzyskane kwalifikacje

Efekty uczenia się:

Nauki o rodzinie I stopnia PRK
Nauki o rodzinie II stopnia PRK

Studia z Nauk o rodzinie stwarzają możliwość:

 

  • zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do samodzielnego rozwiązywania problemów w zakresie diagnostyki, pomocy rodzinie i profesjonalnego poradnictwa rodzinnego,
  • uzyskania kwalifikacji do pracy w takich obszarach zawodowych jak: asystent rodziny, opiekun osób starszych i chorych, wykwalifikowany pracownik poradni rodzinnych oraz specjalista do spraw rodziny,
  • zdobycia umiejętności pracy w wielu jednostkach społecznych, np. poradniach rodzinnych, placówkach oświatowo-wychowawczych, instytucjach profilaktyki społecznej, placówkach opiekuńczych oraz agendach samorządowych.