Efekty uczenia się i uzyskane kwalifikacje

Efekty uczenia się:

Teologia – opis kierunkowych efektów uczenia się
Teologia  – Tabela pokrycia obszarowych efektów kształcenia – 2017/18

Studia z teologii stwarzają możliwość:

  • zdobycia wiedzy w zakresie nauk biblijnych, teologii systematycznej i pastoralnej oraz umiejętności badawczych w zakresie teologii,
  • uzyskania uprawnień do nauczania religii i etyki w szkołach,
  • zdobycia umiejętności pracy w poradniach rodzinnych, redakcjach mediów katolickich, sieci ośrodków Caritas, instytucji społecznych i oświatowo-wychowawczych oraz agendach samorządowych; w ramach specjalności kapłańskiej również wykonywania funkcji i posług religijnych związanych z przyjęciem święceń kapłańskich.