W letnim semestrze roku akademickiego 2023/2024 profesorowie WT UO przebywali w ramach programu Erasmus+ w uczelniach zagranicznych, realizując mobilności dydaktyczne i szkoleniowe.

Wśród nich ks. prof. dr hab. Marcin Worbs był gościem Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Monastyrze, ks. prof. dr hab. Andrzej Anderwald przebywał na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Moguncji w Niemczech, zaś ks. dr hab. Mateusz Rafał Potoczny, prof. UO oraz ks. dr hab. Janusz Podzielny, prof. UO gościli w Kolegium Teologicznym w Peczu na Węgrzech.