Wydział Teologiczny UO, reprezentowany przez Zastępcę Dziekana – Ks. dra hab. Janusza Podzielnego, prof. UO, uczestniczył w Rzymie w 17. Zebraniu Generalnym Konferencji Katolickich Instytucji Teologicznych COCTI (Conference of Catholic Theological Institutions). Organizacja ta założona w 1970 r. jest stowarzyszeniem dziekanów i dyrektorów instytucji służących teologii uniwersyteckiej. Główną działalnością COCTI jest tworzenie i utrzymywanie światowej sieci współpracy w celu wymiany informacji dotyczących teologii akademickiej, zachęcanie do realizacji wspólnych projektów, a także gromadzenie funduszy na te działania.

17. Zebranie Generalne COCTI zatytułowane „Teologia wychodząca” odbyło się w dniach od 27 do 29 maja 2024 r. w Rzymie. Wzięło w nim udział ok. 30 dziekanów i dyrektorów instytucji teologicznych z całego świata (m.in. Argentyny, Brazylii, Chile, Ekwadoru, Kolumbii, USA, Kanady, Libanu, Portugalii, Hiszpanii, Francji, Belgii, Włoch i Polski). Uczestnicy wzięli udział w spotkaniu z kierownictwem Dykasterii ds. Kultury i Edukacji, na czele której stoi obecnie Prefekt – Ks. kard. José Tolentino de Mendonça. Ponadto zostali przyjęci przez Agencję Stolicy Apostolskiej ds. Oceny i Promocji Jakości Kształcenia AVEPRO, której aktualnie przewodniczy Ks. prof. Armand Puig i Tàrrech. Była również okazja zwiedzić wraz z przewodnikiem Bibliotekę Watykańską oraz uczestniczyć w środowej audiencji z Ojcem Świętym Franciszkiem. W ramach spotkania COCTI w Rzymie odbyła się także konferencja naukowa w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim.