W dniach od 6 do 11 maja 2024 r. odbyła się na Wydziale Teologicznym UO kolejna edycja CEEPUS Summer School, tym razem poświęcona problematyce eksperymentów na ludziach (ang. Human experiments from a bioethical perspective).

Główny organizator tego wydarzenia ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec zgromadził w Opolu kilkudziesięciu studentów i wykładowców z Europy Środkowej (m.in. Czech, Węgier, Chorwacji, Macedonii Północnej, Mołdawii).

Oprócz wykładów, warsztatów i projekcji filmowej – dotyczących poruszanej problematyki – uczestnicy szkoły letniej odwiedzili również były niemiecki, nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau, biorąc udział w oprowadzaniu z przewodnikiem po tym miejscu.