Efekty kształcenia i uzyskane kwalifikacje

Efekty kształcenia:

Polskie Ramy Kwalifikacji Teologia st. doktoranckie 2017/18
Tabela pokrycia obszarowych efektów kształcenia Teologia st. doktoranckie 2017/18

Pokrycie efektów kształcenia studia doktoranckie od 2012
Efekty kształcenia studia doktoranckie od 2012
Opis modułów kształcenia

Odbywanie studiów doktoranckich stwarza możliwość:

  • pogłębionego studium w zakresie teologii systematycznej i pastoralnej,
  • uzyskania dyplomu licencjatu rzymskiego uprawniającego do nauczania teologii w wyższych szkołach teologicznych,
  • przygotowania i obrony pracy doktorskiej pisanej pod kierunkiem samodzielnego pracownika naukowego, w ramach prowadzonego przez niego seminarium naukowego.