Teologia – studia magisterskie stacjonarne (od poniedziałku do piątku) i niestacjonarne (soboty).

Dwie specjalności:

– katechetyczno-pastoralna – przygotowanie do nauczania religii i etyki oraz prowadzenia katechezy w parafiach;

– kapłańska – przygotowanie do pracy duszpastersko-katechetycznej jako kapłani w diecezji gliwickiej i opolskiej.

Teologia – studia doktoranckie (zajęcia w środy) dla magistrów teologii, którzy chcą pogłębić swą wiedzę teologiczną.

Więcej informacji…