Sympozja i konferencje


Katedra Historii Kościoła i Patrologii, Koło  Naukowe teologów oraz Seminaryjne koło naukowe Fides et Ratio zapraszają na konferencję popularno-naukową pt. „1050 lat Chrztu Polski: historyczne dziedzictwo – zadania na przyszłość”, która odbędzie się w piątek 20 maja 2016 w godz. 9:45-15:30 na Wydziale Teologicznym UO. piętro II -sala nr 25, ul. Drzymały 1a. Konferencja pomyślana jest jako forma promocji UO  przeżywającego „Piastonalia”, a skierowana jest do uczniów szkół średnich i tegorocznych maturzystów.

Program Konferencji:

I. Pamięć przeszłości

9.45 – Rozpoczęcie  konferencji

10.00-10.20 – ks. Dr Piotr Górecki- Chrzest Mieszka 966

10.20- 10.35 – ks. Mgr-lic. Kamil Kęsik – Kościół w Polsce w przededniu uroczystości milenijnych

10.35- 10.50 – ks. Mgr Mariusz Kuźba – Obchody millenium Chrztu Polski 1966

10.50- 11.05 – Wojciech Bocek – Jana Matejki wizja Chrztu Polski

11.05- 11.30 – Przerwa kawowa

II. Obchody roku jubileuszowego

11.30- 11.45 – Damian Zadeberny – Muzea początków państwa polskiego

11.45- 12.00 – Maciej  Frankiewicz – Zjazd gnieźnieński 11-12 marca 2016

12.00- 12.15 – Denis Opioła – Obchody jubileuszowe 14-16 kwietnia 2016

12.15- 12.30 – Jan Barszcz-Bogusławski – Zawierzenie Polski Matce Bożej 3 maja 2016

12.30- 13.00 – Dyskusja

13.00- 14.00 – Przerwa

III. Młodzi na progu

14.00- 14.40 – ks. mgr Artur Pytel, ks. mgr Łukasz Knieć – Przygotowania do ŚDM w diecezjach gliwickiej i opolskiej

14.40- 15.30 Dyskusja panelowa- prowadzi Koło Naukowe Teologów

Katedra Bioetyki i Etyki Społecznej w Instytucie Nauk o Rodzinie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Etos pracy drogą dojrzewania człowieka, która odbędzie się w dn. 18 maja 2016 r. w godz. 9:30-13:30 (Opole, ul. Drzymały 1a, sala nr 18). Okazją ku zorganizowaniu tego sympozjum jest m.in. przypadająca w tym roku 35. rocznica opublikowania encykliki Laborem exercens św. Jana Pawła II. Sympozjum to jest otwarte, a udział w nim bezpłatny. Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o udziale w niniejszej Konferencji.

Program konferencji

9:30                       Rozpoczęcie sympozjum i wprowadzenie (dziekan WT UO, organizatorzy)

9:45-11:15            I sesja (prowadzenie: ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec)

9:50-10:10            Aktualność społeczno-etycznego przesłania encykliki Laborem exercens – prof. dr hab. Aniela Dylus, UKSW Warszawa

10:10-10:30          Ewangelia pracy w kontekście przedsiębiorczości społecznej – dr Adam Zadroga, KUL Lublin

10:30-10:50          Opcja na rzecz ubogich jako konsekwencja Ewangelii pracy – ks. dr Wojciech Surmiak, UŚ Katowice

10:50-11:15          Dyskusja

11:15-11:45          Przerwa kawowa

11:45-13:15          II sesja (prowadzenie: ks. dr hab. Konrad Glombik, prof. UO)

11:50-12:10          Praca jako miejsce kształtowania cnót – doświadczenia chrześcijan Orientu – ks. dr hab. Jan Witold Żelazny, prof. UPJPII Kraków

12:10-12:30          Praca jako powołanie – istotne aspekty luterańskiego etosu pracy – ks. dr Janusz Podzielny, UO Opole

12:30-12:50          Powołanie przedsiębiorcy – doświadczenie Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT – ks. mgr lic. Grzegorz Piątek SCJ, Kraków

12:50-13:15          Dyskusja

13:15                     Podsumowanie obrad i zakończenie

 

 

 

 

 

Katedra Historii Kościoła i Patrologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową, która odbędzie się w dniach 10–11 maja 2016 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego (ul. Drzymały 1a, Opole) nt. Święte wizerunki w starożytności chrześcijańskiej.
Tematyka zaproponowanej konferencji koresponduje z rozpoczęciem studiów II stopnia o specjalności „Turystyka kulturowa w krajach postbizantyńskich” w ramach kierunku Kultura śródziemnomorska istniejącego na Wydziale Teologicznym UO.

Święte wizerunki w starożytności chrześcijańskiej
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
w ramach cyklu
Z duchowości bizantyńskiej
Opole, 10–11 maja 2016 r.

Wtorek, 10 maja
8.30 – otwarcie konferencji:
ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola, dziekan Wydziału Teologicznego UO

Sesja przedpołudniowa, część 1:
Przewodniczy: ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki (UO Opole)
8.45–9.15
dr hab. Bogusław Górka, prof. UG (Gdańsk, Wydział Historyczny UG):
En arche en ho logos (J 1,1a) – próba przełamania intepretacyjnych „dogmatów”
9.15–9.45
dr Magdalena Jóźwiak (Wrocaw, Papieski Wydział Teologiczny):
Feceruntque sibi conflatile de argento suo quasi similitudinem idolorum. Potępienie bałwochwalstwa na przykładzie Hieronimowego komentarza do Oz 13,1-14,1
9.45-10.15
ks. dr Mateusz Potoczny (Opole, Wydział Teololgiczny UO):
Słowo, które stało się obrazem w tradycji chrześcijan syryjskich
10.15-10.45 – dyskusja
10.45-11.15 – przerwa na kawę

Sesja przedpołudniowa, część 2:
Przewodniczy: ks. dr hab. Franciszek Wolnik, prof. UO (Opole)
11.15-11.45
ks. dr hab. Jan Żelazny, prof. UP JPII (Kraków, Wydział Teologiczny UP JPII):
Znak krzyża we wspólnotach chrześcijan Pólwyspu Arabskiego w V/VI wieku
11.45-12.15
ks. prof. dr hab. Norbert Widok (Opole, Wydział Teololgiczny UO):
Udział Epifaniusza z Salaminy w walce z kultem obrazów
12.15-12.45
ks. dr Piotr Górecki (Opole, Wydział Teololgiczny UO):
Ikonoklazm – spór religijny czy polityczny? Leona III idea obrony czystości wiary i uniformizacji państwa
12.45–13.15 – dyskusja
13.15–15.30przerwa obiadowa

Sesja popołudniowa
15.30-17.00
Zwiedzanie wystawy ikon (półpiętro przy auli Wydziału Teologicznego): oprowadza ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki
17.00-18.30
Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma: przewodniczy ks. dr Mateusz Potoczny
19.00 – kolacja

Środa 11 maja
9.30 – przywitanie uczestników konferencji

Sesja przedpołudniowa, część 1:

Przewodniczy: ks. dr Piotr Górecki (UO Opole)
9.45– 10.15
dr Anna Kazimierczak-Kucharska (Warszawa, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW): Protreptyczny charakter wizerunku filozofa i mnicha w epoce starożytnej
10.15– 10.45
ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki (Opole, Wydział Teololgiczny UO):
Nauka Addaja i legenda edeska o Świętym Wizerunku
10.45–11.15 – dyskusja
11.15–11.45przerwa na kawę

Sesja przedpołudniowa, część 2:

Przewodniczy: ks. dr Mateusz Potoczny (UO Opole)
11.45– 12.15
dr Marcin Böhm (Opole, Wydział Historyczno-Pedagogiczny UO):
Pomiędzy pogaństwem a chrześcijaństwem – Waregowie w gwardii cesarzy bizantyńskich z XI w.
12.15–12.45
dr hab. Piotr Kochanek, prof. KUL (Lublin, Wydział Nauk Humanistycznych KUL JPII):
Schemat Krzyża i Grobu Pańskiego w kartografii średniowiecznej jako reminiscencje chrystologii biblijno-patrystycznej
12.45–13.15 ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski (Tarnów, Wydział Teologiczny, Sekcja w Tarnowie):
Nauczanie IV Soboru Konstantynopolitańskiego (869-870) na temat obrazów i jego znaczenie
13.15-13.45 – dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji
13.45 – obiad

 

 

 

 

Zaproszenie do udziału

w I SEMINARIUM O RODZINIE

OBRAZY WSPÓŁCZESNEJ RODZINY

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego

8 kwietnia 2016 r.

Zapraszamy do udziału w I Seminarium o Rodzinie. Seminarium pomyślane jest jako cykliczna forma naukowej dyskusji Profesorów i Młodych Naukowców na tematy związane z rodziną. Celem Seminarium jest integracja wiedzy o rodzinie z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych. Pierwsze Seminarium o Rodzinie odbywać się będzie pod tytułem „Obrazy współczesnej rodziny”. Zapraszamy do dyskusji na temat wyzwań i problemów, z którymi zmagają się rodziny we współczesnym świecie. Wyrażamy nadzieję, że dyskusja naukowa o interdyscyplinarnym charakterze stanowić będzie inspirację dla dalszych badań nad rodziną, a także cenny materiał dla praktyki w zakresie profilaktyki, poradnictwa i terapii.

Adresatami Seminarium są Studenci i Doktoranci zainteresowani problematyką rodziny.

Miejsce obrad: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego (ul. Drzymały 1a)

Godzina rozpoczęcia obrad: 10.00
Termin Seminarium: 8 kwietnia 2016 r.

Program I Seminarium o Rodzinie

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 25 marca 2016 r. godz. 23:59
Decyzja o zakwalifikowaniu wystąpienia: do 2 kwietnia 2016 r.|
Termin uiszczania opłat za udział w Seminarium: do 6 kwietnia

Wysokość opłaty: 100 zł (kopię dowodu wpłaty prosimy dostarczyć w dniu seminarium)

Konto bankowe: podane zostanie wkrótce

Termin nadsyłania artykułów: do 22 maja 2016 r. (wskazówki edytorskie zostaną podane w późniejszym terminie)

Zgłoszenia uczestnictwa w seminarium wraz z abstraktem w języku polskim i angielskim należy wysyłać na adres: rodzina.uo@gmail.com

W załączeniu znajduje się  Karta Zgłoszenia

Czas wystąpienia podczas Seminarium: 15 minut

Komitet naukowy:

dr hab. Alicja Kalus – przewodnicząca
dr hab. Anna Barska, prof. UO
dr hab. Anna Śliz, prof. UO
ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec

Komitet organizacyjny:

Karolina Pleskot – sekretarz
Dominika Warmuz
Ewa Kusibab
Klaudia Dregan
Urszula Miernik
Marta Bury
Arkadiusz Bobrowski

W dniu 9 grudnia 2015 na Wydziale Teologicznym UO, ul. Drzymały 1a w Opolu (sala 18, godz. rozpoczęcia 9:30) odbędzie się sympozjum  Encyklika „Laudato si” w perspektywie ekumenicznej

Program sympozjum

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej oraz Wydział Teologiczny
Uniwersytetu Opolskiego zapraszają na konferencję naukową: Osobowość trenera-wychowawcy
w kulturze fizycznej w dniu 8 grudnia 2015 (wtorek). Odbędzie się ona w II Kampusie Politechniki Opolskiej,ul. Prószkowska 76, Opole, budynek nr 9A (Hala Sportowa) – Aula wykładowa.

Program konferencji (plik w formacie pdf)

plakat-konferencjatrener-2015

 

Seminarium Otwarte odbędzie się w sali nr 16 Wydziału Teologicznego we wtorek –  8 grudnia 2015 roku –  o godzinie 11.30.

W ramach seminarium wykład zatytułowany „Chrześcijanie w Ziemi Świętej – oczyma świadka” wygłosi dr Bishara Ebeid, Palestyńczyk, wykładowca Papieskiego Instytutu Orientalnego w Rzymie.

Program seminarium otwartego

Przebaczamy i prosimy o przebaczenie50 lat wymiany listów biskupów polskich i niemieckich

„Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”

Konferencja naukowa zorganizowana przez

Katedrę Historii Kościoła i Patrologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

oraz

Theologisches Forschungskolleg (Universität Erfurt)

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego (Opole, ul. Drzymały 1a, sala nr 18)

środa 2 grudnia 2015

 PROGRAM

 9.30 Otwarcie konferencji

  1. ks.prof. zw. dr hab. Tadeusz Dola, dziekan Wydziału Teologicznego UO

 I część sesji: 9.45-11.15

Przewodniczy ks. dr hab. Franciszek Wolnik, prof. UO, WT UO

9.45-10.15

  1. prof. dr hab. Jerzy Myszor, WT UŚ: Biskupi polscy wobec listów o pojednaniu

10.15-10.45

  1. ks. bp prof. dr hab. Jan Kopiec, Gliwice: Kardynał Bolesław Kominek w służbie pojednania polsko-niemieckiego

10.45-11.15 – dyskusja

 11.15-11.30 – przerwa

 II część sesji: 11.30-13.00

Przewodniczy ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO, WT UO

11.30-12.00

  1. prof. dr Josef Pilvousek / Theresia Niesing, Katholisch-Theologische Fakultät der Universität in Erfurt: Wegbereiter der deutsch-polnischen Versöhnung in Deutschland (Prekursorzy niemiecko-polskiego pojednania w Niemczech)

12.00-12.30

prof. dr Jörg Seiler, Katholisch-Theologische Fakultät der Universität in Erfurt: Polen und die katholische Kirche in Deutschland in der ersten Hälfte des Pontifikats von Johannes Paul II. (1978-1989) (Polska i Kościół katolicki w Niemczech w pierwszej połowie pontyfikatu Jana Pawła II (1978-1989))

12.30-13.00 – dyskusja

 13.00-14.00 – przerwa

 III część sesji: 14.00-15.30

Przewodniczy ks. prof. dr hab. Norbert Widok, WT UO

14.00-14.30

  1. ks. dr hab. Joachim Piecuch, prof. UO, Instytut Filozofii UO: Przebaczenie – akt religijny czy świecki

14.30-15.00

  1. ks. dr Piotr Górecki, WT UO: Recepcja listów z 1965 r. w rządowej i kościelnej prasie. Długa droga do pojednania

15.00-15.30 – dyskusja, wnioski podsumowujące i zakończenie konferencji

W dniu 18 listopada 2015 na Wydziale Teologicznym UO, ul. Drzymały 1a w Opolu (sala 25, godz. rozpoczęcia 9:30) odbędzie się sympozjum katechetyczne „Wychowanie do postawy dialogu w perspektywie ekumenicznej. Stan aktualny i wyzwania

sympozjum-katechetyczne-2015

Dnia 7 listopada 2015 na Wydziale Teologicznym UO, ul. Drzymały 1a w Opolu odbędzie się

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA I TRANSSEKSUALIZM: FAKTY I KONTROWERSJE.
PERSPEKTYWA INTERDYSCYPLINARNA

Organizatorzy: Katedra Bioetyki i Etyki Społecznej i Instytut Nauk o Rodzinie UO; Bioethicists in Central Europe (BCE); The European Society for Catholic Theology (ESCT)

Tożsamość płciowa
Program konferencji
Formularz zgloszeniowy
Plakat konferencyjny do pobrania (jako plik pdf)

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close