„Swój i obcy w kontekście współczesnego kryzysu migracyjnego.
Doświadczenia i zadania Kościołów i społeczeństwa”

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

 Organizatorzy:
Międzynarodowa ekumeniczna Grupa Robocza – projekt:
„Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech”
Instytut Ekumenizmu i Badań nad Integracją Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
Kamień Śląski, 7-8.12.2016 r.

Więcej informacji…