POD PATRONATEM KOMITETU NAUK TEOLOGICZNYCH PAN
Instytut Ekumenizmu i Badań nad Integracją
oraz
Instytut Liturgiki, Muzyki i Sztuki Sakralnej
Wydziału Teologicznego UO

zapraszają na konferencję naukową z okazji 500. rocznicy Reformacji

Chrzest i Eucharystia
w perspektywie katolickiej i ewangelickiej

18 października 2017 r.
Opole, ul. Drzymały 1a, Wydział Teologiczny UO, sala 18

Program:
930 Otwarcie konferencji: ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak, dziekan WT
Słowo J.M. Rektora Uniwersytetu Opolskiego: prof. dr hab. Marek Masnyk
Słowo Dyrektora Instytutu Ekumenizmu i Badań nad Integracją: ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser
Prezentacja „Studia Oecumenica” 17 (2017): ks. dr hab. Rajmund Porada, prof. UO

Sesja I – przewodniczenie: ks. prof. dr hab. Piotr Jaskóła (kierownik Katedry Teologii Kościołów Poreformacyjnych)

1000 – 1020 ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO – Chrzest i Eucharystia w nauce Soboru Trydenckiego
i współczesnego Katechizmu Kościoła Katolickiego

1020 – 1050 dr Jerzy Sojka (ChAT) – Chrzest w ewangelickich katechizmach – reformacyjnych i współczesnych
ks. mgr Wojciech Pracki (UO) – Eucharystia w ewangelickich katechizmach – reformacyjnych
i współczesnych

1050 – 1110 o. prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski (UPJPII) – Eklezjotwórcza rola chrztu i Eucharystii w perspektywie teologii katolickiej i ewangelickiej

1110 – 1125 Dyskusja

1125 – 1140 Przerwa

Sesja II – przewodniczenie: ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO (dyr. Instytutu Liturgiki, Muzyki i Sztuki Sakralnej)

1140 – 1200 dr hab. Piotr Kopiec (KUL) – Chrzest i Eucharystia w dialogach katolicko-luterańskich i kato-
licko-reformowanych

1200 – 1220 ks. dr hab. Przemysław Kantyka, prof. KUL – Chrzest i Eucharystia w dialogach katolicko-
anglikańskich i katolicko-metodystycznych

1220 – 1240 ks. prof. dr hab. Józef Budniak (UŚ) – Chrzest i Eucharystia w ekumenicznej praktyce Kościołów chrześcijańskich

1240 – 1300 Dyskusja

1300 Zakończenie sympozjum