MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

 

Organizatorzy:
Międzynarodowa ekumeniczna Grupa Robocza – projekt:
„Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech”
Instytut Ekumenizmu i Badań nad Integracją Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
Kamień Śląski, 7-8.12.2016 r.

 

P R O G R A M

Środa, 7.12.2016 r.
17.00-17.45    Powitanie Uczestników konferencji
Ks. prof. zw. dr hab. Zygfryd Glaeser, współprzewodniczący projektu „Pojednanie”
Otwarcie konferencji
Biskup Opolski prof. dr hab. Andrzej Czaja
Słowo Rektora Uniwersytetu Opolskiego
Prof. dr hab. Marek Masnyk
Słowo Dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
Ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak
Pozdrowienia Zwierzchników Kościołów
Bp Jerzy Samiec, Bp Marek Izdebski, Bp Marek Babi
Słowo Burmistrza Gogolina
Mgr Joachim Wojtala
17.45-18.00     „Pojednanie w Europie zadaniem Kościołów na Ukrainie, Białorusi, Polsce
i Niemczech” – informacja o projekcie
Mikołaj Matrunczyk, Białoruś
18.00-19.00    Dwugłos:
18.00-18-30    Kościół rzymskokatolicki w Polsce wobec aktualnego kryzysu migracyjnego
Bp dr Krzysztof Zadarko, Delegat KEP ds. Imigracji
18.30-19.00    Polska Rada Ekumeniczna wobec aktualnego kryzysu migracyjnego
Ks. dr Grzegorz Giemza, Dyrektor Biura PRE
19.00               Uroczysta kolacja z udziałem Biskupów i zaproszonych Gości

Czwartek, 8.12.2016 r.
7.45                 Modlitwa – ks. Dirk Stelter
8.00                 Śniadanie
9.00-9.30        „Swój i obcy” w perspektywie doktryny chrześcijańskiej
Ks. prof. zw. dr hab. Zygfryd Glaeser, Uniwersytet Opolski
9.30-10.00      „Swój i obcy” w perspektywie socjologicznej
Prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
10.00-10.30    Jak kryzys migracyjny dotyka Polskę
Dr Rafał Cekiera, Uniwersytet Śląski w Katowicach
10.30-11.00    Migranci Polscy w Niemczech – pomiędzy dziedzictwem przodków, „fabrykowaniem” siebie a inną rzeczywistością
Prof. dr. hab. Edward Nycz, lic. Helena Kowalska-Baron, Uniwersytet Opolski
11.00-11.20    Przerwa
11.20-12.00    Dwugłos:
11.20-11.40    Jak kryzys migracyjny dotyka Białoruś
Victoria Klimova, Białoruś, IOM Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji
11.40-12.00    Kościoły na Białorusi wobec kryzysu migracyjnego
Ks. dr Andrej Steckiewicz, Białoruś, Kościół rzymskokatolicki
12.00-12.40    Trójgłos:
12.00-12.20    Co migracje znaczą dla Niemiec?
Alexander Kalbarczyk, Niemcy, Komisja ds. Migracji
12.20-12.40    Zaangażowanie Kościołów w przezwyciężanie kryzysu migracyjnego w Niemczech
Ks. Dirk Stelter, Niemcy, EKD
12.40-13.00    Kryzys migracyjny z punktu widzenia Światowej Federacji Luterańskiej
Ks. dr Ireneusz Lukas, Szwajcaria, Genewa – ŚFL
13.00-13.40    Dwugłos:
13.00-13.20    Jak kryzys migracyjny dotyka Ukrainę
Dr Oleksandr Dobroyer, Ukraina
13.20-13.40    Kościoły na Ukrainie wobec kryzysu migracyjnego
Prof. Liudmila Fylypovych, Ukraina, kierownik Wydziału Historii Religii
w Instytucie Filozofii i Socjologii Ukraińskiej Akademii Nauk
13.40-14.00    Podsumowanie sesji
14.00-15.30    Przerwa obiadowa
15.30-17.30    Dyskusja panelowa: Kościoły i społeczeństwa w służbie migrantom
Abp Alfons Nossol, Torsten Moritz i in.
17.30-18.00    Podsumowanie i zakończenie konferencji wnioski i perspektywy na przyszłość
18.00               Kolacja

Międzynarodowa konferencja naukowa
pod patronatem Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego
Opole ul. Drzymały 1a, sala nr 18
Czwartek, 24 XI 2016

Amoris laetitia
Ewolucja czy rewolucja w nauczaniu Kościoła katolickiego o małżeństwie?
Evolution oder Revolution in der Ehelehre der katholischen Kirche?

 

I sesja 9.30-11.15

Eberhard Schockenhoff, Freiburg in Br.
Theologischer Paradigmenwechsel und neue pastorale Spielräume / Zmiana paradygmatu w teologii i nowe obszary duszpasterskie

Anna Abram, London
„Pastoral discernment”, imagination and ékphrasis in Amoris laetitia / „Rozeznanie duszpasterskie”, wyobraźnia i ekfrazy w Amoris laetitia

Sigrid Müller, Wien
Zwischen den theologischen Stühlen: Zur Rolle der Moraltheologie im Ausgang von
Amoris laetitia / Między teologicznym „młotem a kowadłem“: o roli teologii moralnej po Amoris laetitia.

II sesja 11.30-13.00
Wilibald Sandler, Innsbruck
„Sakramentale Barmherzigkeit“ und „sakramentale Unbarmherzigkeit“ für Menschen in komplexen Situationen / „Miłosierdzie sakramentalne“ i jego brak dla ludzi w złożonych sytuacjach

Ireneusz Mroczkowski, Warszawa
Etos miłosierdzia a dylematy sumienia osób żyjących w związkach niesakramentalnych / Barmherzigkeitsethos und Gewissensdilemmata für Personen in nichtsakramentalen Partnerschaften

 Marian Machinek, Olsztyn
Nierozerwalność małżeństwa w adhortacji Amoris laetitia. Pytania otwarte / Unauflöslichkeit der Ehe im nachsynodalen Schreiben Amoris laetitia. Offene Fragen

III sesja 14.00-15.30

Gusztáv Kovács, Pecs
Was wird sich in Ungarn nach Amoris laetitia ändern? / Co zmieni się na Węgrzech po Amoris laetitia?

Roman Globokar, Ljubljana
Zwischen Begeisterung und Besorgnis. Die Rezeption von Amoris laetitia in Slowenien / Między zachwytem i obawami. Recepcja Amoris laetitia w Słowenii

Konrad Glombik, Opole
Teologicznomoralne problemy społeczeństwa pluralistczynego po Amoris laetitia / Moraltheologische Problemy der pluralistischen Gesellschaft nach Amoris laetita

Środa, 26 października 2016
Wydział Teologiczny UO, piętro II – sala nr 18
Drzymały a, 45-342 Opole

PROGRAM

9.4510.15 Otwarcie konferencji
prof. dr hab. Radosław Chałupniak, dziekan Wydziału Teologicznego UO
bp dr hab. Andrzej Czaja, prof. UO

I część sesji: 10.1511.15
Prowadzi ks. prof. dr hab. Józef Mikołajec, WT UO
10.15–10.45
prof. dr hab. Helmut Sobeczko, WT UO: Biskup trudnych czasów
10.45–11.15
bp prof. dr hab. Jan Kopiec, Gliwice: Biskup Franciszek Jop i jego biskupi pomocniczy
11.15
11.30 – przerwa

II część sesji: 11.3013.00
Prowadzi ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO, WT UO
11.30–12.00
dr hab. Tomasz Moskal, KUL: Działalność ks. Franciszka Jopa i okres jego posługi biskupiej w Sandomierzu
12.00–12.30
dr hab. Andrzej Bruździński, prof. UP JPII: Działalność biskupa Franciszka Jopa w archidiecezji krakowskiej
12.30–13.15 – Panel dyskusyjny: prowadzi ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko, WT UO
Uczestnicy panelu: bp dr Gerard Kusz, ks. dr Alojzy Sitek, ks. dr Piotr Kołoczek

 13.15–14.00 – przerwa

 III część sesji: 14.00–16.00
Prowadzi ks. dr Piotr Górecki, WT UO
14.00–14.20
dr hab. Andrzej Szymański, prof. UO, WPiA UO: Biskup Franciszek Jop – prawodawca diecezji opolskiej
14.20–14.40
dr Damian Bednarski, WT UŚ: Biskup Franciszek Jop na Soborze Watykańskim II
14.40–15.00
dr hab. Erwin Mateja, prof. UO, WT UO: Rola biskupa Franciszka Jopa w dziele odnowy liturgicznej Kościoła po Vaticanum II
15.00–15.20
prof. dr hab. Józef Mikołajec, WT UO: Pasterska działalność biskupa Franciszka Jopa w administraturze apostolskiej i diecezji opolskiej (1956–1976)
15.20–15.40
dr Piotr Górecki, WT UO: Biskup Franciszek Jop w aktach bezpieki
15.40–16.00 – dyskusja, wnioski podsumowujące i zakończenie konferencji

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close