W serii Z Dziejów Kultury Chrześcijańskiej na Śląsku (tom 112) ukazała się monografia ks. prof. Kazimierza Matka Wolszy Filozofia w opolskim środowisku teologicznym w latach 1949–2021. Autor omawia dzieje nauczania filozofii w opolskim środowisku teologicznym, zwracając uwagę na instytucje, osoby, programy nauczania oraz idee filozoficzne rozwijane przez opolskich filozofów.