Ukazała się monografia pt. Ku jedności kościelnej. Studia nad Ignacym Antiocheńskim w 1900. rocznicę śmierci, zbierająca w jednym tomie owoce badań naukowych ks. prof. dr. hab. Norberta Widoka, odnoszących się do tego tematu. Książka została zadedykowana prof. dr. hab. Waldemarowi Ceranowi (1936-2009), łódzkiemu historykowi, członkowi prezydium Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN.

Więcej informacji: https://rwwt.uni.opole.pl/ku-jednosci-koscielnej