Uroczystość wręczenia Księgi

14 grudnia 2022 r. w Ośrodku Edukacyjno-Formacyjnym Diecezji Gliwickiej w Pławniowicach wykładowcy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, a także innych uczelni, współpracownicy i przyjaciele uhonorowali Dostojnego Jubilata, J.E. Ks. bp. prof. dr. hab. dr. h.c. Jana Kopca z okazji 75. rocznicy urodzin, 50. rocznicy święceń prezbiteratu, 30. rocznicy sakry biskupiej oraz 40-lecia pracy naukowej. Słowa wprowadzenia w tę uroczystość skierował do zebranych ks. dr hab. Mateusz Potoczny, prof. UO, dziekan Wydziału Teologicznego UO, zaś laudację wygłosił ks. dr hab. Krystian Kałuża, prof. UO, dyrektor Instytutu Nauk Teologicznych UO.

O Księdze

Księga pamiątkowa pt. Patrimonium Ecclesiae Christi tradere pod redakcją ks. dr. hab. Piotra Góreckiego, prof. UO oraz ks. dr. Jana Pyki składa się z dwóch tomów. Pierwszy dotyczy osoby ks. bp. Jana Kopca, zaś drugi zawiera ponad 40 artykułów naukowych historyków i teologów z wielu uczelni polskich i zagranicznych.

Biskup Jan Kopiec otrzymuje 2 tomy księgi pamiątkowej