Informacje ogólne

Jezus Chrystus był Żydem, który uczestniczył w całej świątecznej obrzędowości swojego narodu. Niejednokrotnie na kartach Ewangelii Jezus wypowiada się w czasie żydowskich różnych świąt, nawiązując do nich, wzmacniając swój przekaz, którego chrześcijanie jednak nie znają, ponieważ świat symboliki żydowskiej, sens poszczególnych świąt Izraela jest przed nimi zakryty, nie mają z nim kontaktu.

Kurs „Żydowskie święta dla chrześcijan” ma służyć lepszemu zrozumienia Ewangelii, a także poznanie obrzędowości narodu wybranego.

Na kurs mogą zgłosić się wszyscy zainteresowani, nie są wymagane żadne dodatkowe świadectwa. Kurs kończy się otrzymaniem świadectwa wydanym przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego.

Przedmioty kursu „Żydowskie święta dla chrześcijan”

Ogólne wprowadzenie do świąt żydowskich
Pesach
Szawuot
Sukkot
Chanuka
Purim
(Jom Kippur)
Szabat
(Tu bi-Szwat)
(Rosz ha-Szana)
(Tamurz)
(Tisza be Aw)

Terminy
|Kurs odbędzie się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, w soboty, (być może i w niedziele), w roku akademickim 2016/2017.

Informacje szczegółowe
Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa (opłat, rozkładu zajęć, liczby wykładowych godzin, dokumentów) zostaną podane na początku października 2016.

Kierownik kursu
ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki (dkr@uni.opole.pl)

Obsługa administracyjna
Obsługą administracyjną (dokumentami, rozliczeniami, informacjami) zajmuje się Pani dr Jolanta Bochenek – pracownik Dziekanatu WTUO: dziekanatwt@uni.opole.pl, tel. +48 77 442 37 67, +48 77 442 37 68