Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim, aby Chrystus Zmartwychwstały był zawsze naszą siłą, naszą nadzieją, naszym szczęściem i naszym życiem. Niezwyciężona moc miłości, która płynie z Jego zmartwychwstania, niechaj opromienia nasze codzienne życie, obejmuje wszystkie troski, pomaga w pracy i tak prowadzi, abyśmy w każdej chwili naszego życia potrafili poznać, że Bóg jest naszą ostoją, naszym prawdziwym życiem i naszym właściwym przeznaczeniem.

Radosław Chałupniak, Dziekan WT UO
Krystian Kałuża, Dyrektor INT UO