Na szczególny czas Świąt Narodzenia Pańskiego życzenia do społeczności akademickiej
oraz wszystkich sympatyków Wydziału Teologicznego kieruje nasz Dziekan
ks. dr hab. Mateusz Rafał Potoczny, prof. UO

ZAPRASZAMY DO WYSŁUCHANIA!!!!