Zajęcia z ks. dr hab. Erwinem Mateją, prof. UO dnia 28.03.2017r. zostają przeniesione z powodu wyjazdu na sympozjum, na termin uzgodniony ze studentami.