„Wykład fakultatywny ks. dra Grzegorza Gury z dnia 14 i 21 lutego 2017 r. oraz zajęcia z dnia 16 lutego 2017 r. odbędą się w innych terminach. Informacja o nowych terminach zajęć zostanie umieszczona na stronie Wydziału”