Niniejszym podaję do wiadomości Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Teologicznego UO, iż od najbliższego poniedziałku, tj. 26.10.2020 r., zajęcia w naszej jednostce będą się odbywały wyłącznie w trybie zdalnym, przy użyciu platformy MS Teams. Powyższe rozwiązanie nie dotyczy przedmiotów praktycznych, których przeprowadzenie wymaga zajęć w formie stacjonarnej (dotyczy to głównie starszych roczników teologii – specjalność kapłańska). Decyzja obowiązuje do odwołania.
Jednocześnie przypominam, że wszystkie zajęcia zdalne odbywać się będą live, według harmonogramu przewidzianego w zatwierdzonym planie zajęć.

ks. dr hab. Mateusz Rafał Potoczny, prof. UO
Dziekan WT UO