Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych studentów na  Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego w danym roku akademickim. Kandydatury wraz z uzasadnieniem można składać w dziekanacie do 30 września b.r