Serdecznie zapraszamy na Sympozjum pt. “Ks. Krzysztof Grzywocz – człowiek spotkania”, które odbędzie się na Wydziale Teologicznym UO dnia 27 lutego 2019 roku.

Program:

CZĘŚĆ I

 • 10:00-10:10 Otwarcie sympozjum – bp dr hab. Andrzej CZAJA
 • 10:10-10:20 Wprowadzenie – ks. dr hab. Dariusz KLEJNOWSKI-RÓŻYCKI, prof. UO
 • 10:20-10:35 Przedstawienie zamysłu książki – ks. Łukasz ŻABA
 • 10:35-10:50 Przegląd bibliograficzny dorobku ks. Krzysztofa Grzywocza – stan obecny i perspektywy – dr Barbara KMIECIK
  10:55-11:25 Panel dyskusyjny – biorą udział poszczególni rozmówcy Autora książki: o. dr hab. Józef AUGUSTYN, dr Piotr DOBROWOLSKI, Adrian GRZYWOCZ, ks. Łukasz KNIEĆ, dr Magdalena KUDEŁKA-LWOWSKA i dk. Andrzej LWOWSKI, dr hab. Marta MAKARCZUK, dr Ryszard PALUCH, ks. Adam ROGALSKI, s. Dolores ZOK SSpS)
 • 11:25 Dyskusja
 • 11:45-12:15 PRZERWA KAWOWA

CZĘŚĆ II

 • 12:15-12:30 Zamysł strony internetowej poświęconej ks. Krzysztofowi Grzywoczowi – dr Ryszard PALUCH
 • 12:30-13:00 Duchowość w duszpasterstwie. Co współczesne duszpasterstwo może zaczerpnąć z depozytu ks. Krzysztofa – o. dr hab. Józef AUGUSTYN SJ
 • 13:00-13:15 Sztuka w twórczości ks. Krzysztofa Grzywocza – dr hab. Marta MAKARCZUK
 • 13:15 Podsumowanie/zakończenie konferencji

Sympozjum poprowadzi ks. dr hab. Dariusz KLEJNOWSKI-RÓŻYCKI, prof. UO.

Podczas sympozjum będą prezentowane trzy obrazy dr hab. Marty MAKARCZUK dedykowane ks. Krzysztofowi Grzywoczowi:
Złoty, Niebieski, Łzy.