Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego serdecznie zaprasza na Mszę św. inaugurującą nowy rok akademicki 2021/2022, która zostanie odprawiona w poniedziałek 4 października 2021 r. o g. 18.00 w kościele seminaryjno-akademickim św. Jadwigi Śląskiej w Opolu przy ul. Drzymały 1a.

Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem JE ks. bpa dra hab. Andrzeja Czai ofiarowana zostanie w intencji całej społeczności akademickiej miasta Opola.

JM Rektor UO ogłosił godziny rektorskie od godz. 17.30 do godz. 19.30 dla Studentów, Doktorantów i Pracowników uczestniczących we Mszy Św.