Wyjazd szkoleniowy dla pracowników w ramach Programu Erasmus+ do Afganistanu (zob. informacje poniżej).
Osoby zainteresowane proszę o przesłanie informacji na mail: dkrok@uni.opole.pl,  do dn. 23 listopada 2016 r.
Szanowni Państwo,
Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą zaprasza do przeprowadzenia wewnętrznej rekrutacji dla pracowników wykazujących zainteresowanie odbyciem szkolenia w semestrze zimowym bądź letnim roku akademickiego 2016-2017 w ramach Programu Erasmus+ (7 dni) w jednej z uczelni partnerskich w Afganistanie (Kabul University/Salam University/Taj University). Uprzejmie prosimy Koordynatorów Programu Erasmus+ oraz Kierowników danej jednostki UO o poinformowanie wszystkich pracowników o rozpoczętej rekrutacji jak również złożenie listy rankingowej zainteresowanych pracowników wraz z kartami oceny aplikantów oraz dokumentacją do Biura ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą do 25 listopada 2016 r.
Przypominamy, że działanie w celach szkoleniowych zapewnia wsparcie w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników dydaktycznych i niedydaktycznych w formie szkoleń zagranicznych (z wyłączeniem udziału w konferencjach) i  praktycznego doświadczenia edukacyjnego (Job Shadowing)/okresów obserwacji/szkoleń w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego.
Uprzejmie prosimy o przeprowadzenie rekrutacji zgodnie z zasadami rekrutacji w ramach Akcji 1 (projekty KA107) – mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi na lata 2016-2018zamieszczonymi na stronie http://www.erasmusplus.uni.opole.pl/show.php?id=124&lang=pl 
W ramach projektu przyznano Uniwersytetowi Opolskiemu dwa miejsca wyjazdowe.
Środki przeznaczone na wyjazd wynoszą: 160 EUR x 7 dni pobytowych + 820 EUR – ryczałt na podróż.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close