Wszystkim Studentom przypominamy o terminach rejestracji na kursy zmienne ogólnouczelniane realizowane w semestrze I (zimowym) roku akademickiego 2018/2019:

 • I termin: 07.05.2018 (3 dni – rejestracja elektroniczna)
 • II termin: 21.05.2018 (3 dni – rejestracja elektroniczna)
 • III termin: 04.06.2018 (3 dni – rejestracja indywidualna u Koordynatora)

Na Wydziale Teologicznym UO proponowane są następujące kursy:

 1. Czyściec – czyli dojrzewanie do miłości (Ks. dr hab. Rajmund Porada, prof. UO)
 2. Filozofia przyrody (Ks. prof. dr hab. Kazimierz Wolsza)
 3. Integralne terapie chorób cywilizacyjnych (Ks. prof. dr hab. Zygfryd Gleaser)
 4. Morze wiary. Relacje chrześcijaństwa i islamu w krajach basenu Morza Śródziemnego; cz. I – średniowiecze (Ks. dr Piotr Górecki)
 5. Pedagogika tolerancji (Ks. prof. dr hab. Zygfryd Gleaser)
 6. Praca wychowawcza z nieposłusznymi dziećmi i zbuntowaną młodzieżą (Ks. dr Leszek Waga)
 7. Psychopatologia życia seksualnego (Dr Joanna Dzierżanowska-Peszko)
 8. Psychopedagogiczne koncepcje kształtowania charakteru (Ks. dr Leszek Waga)
 9. Psychoterapia systemowa rodziny (Ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz, prof. UO)
 10. Reformacja na nowo przemyślana (Ks. dr hab. Rajmund Porada, prof. UO)
 11. Sfera publiczna – rozwój i krytyka (Ks. dr Andrzej Ochman)
 12. Wychowanie seksualne – założenia i problemy (Ks. dr hab. Konrad Glombik, prof. UO)

Więcej szczegółów na temat proponowanych kursów znajduje się tutaj