Wpis warunkowy

Wykaz przedmiotów, których nie zaliczenie uniemożliwia wpis warunkowy na następny semestr

dla kierunku: teologia

 • Liturgia sakramentów
 • Prawo kanoniczne: księgi I – III KPK
 • Teologia dogmatyczna: protologia
 • Teologia dogmatyczna: o Bogu Jedynym w Trójcy Osób
 • Teologia dogmatyczna: chrystologia integralna
 • Teologia dogmatyczna: sakramentologia
 • Teologia dogmatyczna: eklezjologia i mariologia
 • Teologia fundamentalna
 • Teologia moralna fundamentalna
 • Teologia moralna: cnoty kardynalne, bioetyka
 • Teologia moralna: cnoty teologalne i cnota religijności
 • Teologia moralna: etyka dóbr osobowych i materialnych
 • Wstęp ogólny do Pisma świętego (specjalność kapłańska)

dla kierunku: nauki o rodzinie

 • Bioetyka
 • Dydaktyka ogólna i szczegółowa
 • Metodologia i podstawowe elementy logiki
 • Pedagogika ogólna
 • Poradnictwo małżeńskie i rodzinne
 • Praca socjalna
 • Prawne aspekty pomocy społecznej
 • Psychopedagogika prenatalna
 • Psychologia kliniczna z elementami neurologii i psychiatrii
 • Psychologia ogólna
 • Psychologia społeczna
 • Teorie wychowania

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close