Wpis warunkowy

Wykaz przedmiotów, których nie zaliczenie uniemożliwia wpis warunkowy na następny semestr

dla kierunku: teologia

 • Liturgia sakramentów
 • Prawo kanoniczne: księgi I – III KPK
 • Teologia dogmatyczna: protologia
 • Teologia dogmatyczna: o Bogu Jedynym w Trójcy Osób
 • Teologia dogmatyczna: chrystologia integralna
 • Teologia dogmatyczna: sakramentologia
 • Teologia dogmatyczna: eklezjologia i mariologia
 • Teologia fundamentalna
 • Teologia moralna fundamentalna
 • Teologia moralna: cnoty kardynalne, bioetyka
 • Teologia moralna: cnoty teologalne i cnota religijności
 • Teologia moralna: etyka dóbr osobowych i materialnych
 • Wstęp ogólny do Pisma świętego (specjalność kapłańska)

dla kierunku: nauki o rodzinie

 • Bioetyka
 • Dydaktyka ogólna i szczegółowa
 • Metodologia i podstawowe elementy logiki
 • Pedagogika ogólna
 • Poradnictwo małżeńskie i rodzinne
 • Praca socjalna
 • Prawne aspekty pomocy społecznej
 • Psychopedagogika prenatalna
 • Psychologia kliniczna z elementami neurologii i psychiatrii
 • Psychologia ogólna
 • Psychologia społeczna
 • Teorie wychowania