Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu

zapraszają na

Wielkopostne wykłady otwarte 2017
800 lat Opola – W herbie miasta – krzyż
Plan wykładów (pobierz)