W związku z pytaniami dotyczącymi ważności legitymacji informujemy, że zgodnie rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 legitymacje studenckie, doktoranckie i służbowe nauczyciela akademickiegoważne co najmniej do 30 listopada.

Szczegółowe informacje tutaj.