Szanowni Państwo,
Wykładowcy WT UO oraz Studenci wszystkich kierunków!

W związku z zarządzeniem J.M. Rektora UO Prof. dr hab. Marka Masnyka (nr 24/2020) w sprawie zmian w organizacji i systemie pracy Uniwersytetu Opolskiego wszystkie zajęcia w naszej jednostce odbywać się mają w sposób zdalny. Każdy wykładowca pozostaje więc do dyspozycji studentów przede wszystkim w godzinach wykładowych przewidzianych planem oraz w ramach przewidzianych konsultacji.

W ramach prac dydaktycznych WT UO proponujemy cztery formy (do wyboru) przekazywania studentom materiałów dydaktycznych oraz kontaktu z wykładowcą.

  1. Za pośrednictwem systemu USOSMail

Nauczyciele akademiccy zostali już poinformowani o możliwościach USOSa. Uprzejmie proszę wszystkich studentów o systematyczne kontrolowanie oficjalnej studenckiej skrzynki mailowej w systemie USOS Web (usos.uni.opole.pl / poczta.uni.opole.pl)

  1. Za pośrednictwem list mailingowych poszczególnych grup wykładowych

Proszę starostów poszczególnych roczników, aby przekazać adresy do list mailingowych poszczególnym wykładowcom oraz informatykowi WTUO.

  1. Za pośrednictwem platformy ClassRoom – w Google.

  1. Wysyłając tradycyjne maile do każdego studenta.

Jakkolwiek, władze WT rekomendują pierwszą z zaproponowanych powyżej form.

 
Łączę wyrazy szacunku, życzę Bożego błogosławieństwa i zdrowia oraz  serdecznie pozdrawiam w nadziei szybkiego powrotu do zwyczajnych warunków pracy,

 

ks. dr hab. Mateusz Rafał Potoczny, prof. UO
Zastępca Dziekana WT UO