Katedra Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego WT UO

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu

zapraszają na wydarzenie:

VI Konferencja Organoznawcza Śląskie organy

Opole, 3 kwietnia 2019 r.

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, ul. Drzymały 1a

Program:

9.00 – Sesja I – prowadzi prof. dr hab. Julian Gembalski (AM Katowice)

Otwarcie konferencji – Dziekan Wydziału Teologicznego UO – ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak

9.10 – ks. dr hab. Grzegorz Poźniak, prof. UO (Opole)
– Johann Matthias Vinzenz Haas (1812–1899) – najnowsze dane biograficzne oraz o działalności organmistrzowskiej

9.30 – dr Michał Duźniak (AM Katowice)
– Rudolf Kuźnik – aktywność organmistrzowska na terenie diecezji opolskiej

9.50 – Kazimierz Cieplik (Lubin)
– Organy Józefa Bacha w Nowej Wsi Książęcej

10.10 – dr Andrzej Gładysz (Instytut Muzykologii KUL)
– Krótki pobyt organów Franza Luxa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

10.30 – mgr Wolfgang Brylla (Zielona Góra)
– Rudolph Iske – przyczynek do dziejów lubuskiego organmistrzostwa

Przerwa kawowa

11.15 – Sesja II – prowadzi dr Mariusz Pucia (UO Opole)

11.20 – ks. dr Piotr Dębski (AM Wrocław – DIMK Legnica)
– XVII-wieczne organy Georga Ambrosio Tauchmana w kościele filialnym pw. Trójcy św. w Proboszczowie (Parafia Rzymskokatolicka
pw. Piotra i Pawła w Twardocicach. Diecezja Legnicka)

11.40 – ks. dr Franciszek Koenig (UO Opole)
– Organy w kościele Świętego Krzyża w Bytomiu-Miechowicach. Historia i koncepcja rekonstrukcji

12.00 – dr Andrzej Prasał (UO Opole)
– Przemiany konstrukcyjno-brzmieniowe w organach kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Kłodzku w XIX i XX wieku

12.20 – prof. dr hab. Julian Gembalski (AM Katowice)
– Nieznane fakty z dziejów organów Bazyliki Najświętszej Maryi Panny i św. Bartłomieja w Piekarach Ślaskich, w świetle źródeł archiwalnych

12.40 – Badania organoznawcze na Śląsku – Magna Res

Przerwa obiadowa

14.30 – Sesja III – prowadzi ks. dr hab. Grzegorz Poźniak, prof. UO

14.35 – dr hab. Maciej Babnis (AP Słupsk)
– Organy firmy Rieger w Galicji i Wielkim Księstwie Krakowskim

14.55 – dr Petr Koukal (Telč)
– K historii varhan proboštského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Opavě

15.15 – Piotr Matoga (Ars Organi Kraków)
– Historia organów firmy Rieger w kościołach jezuickich na terenie Krakowa

15.35 – Paweł Pasternak (Tarnów)
– Translokacje śląskich organów na teren diecezji tarnowskiej

15.55 – Przemysław Kadłubek (AM Katowice)
– Organy w kościele pw. św. Pawła Apostoła w Zabrzu-Pawłowie. Historia i problematyka konstrukcyjna.

16.15 – ks. dr hab. Grzegorz Poźniak, prof. UO (Opole) – dyskusja, podsumowanie i zamknięcie konferencji