Szanowni Państwo Profesorowie,
drodzy Studenci Wydziału Teologicznego UO,

uprzejmie informujemy, iż w dniach od 9 do 23 listopada br. będzie realizowana na Uniwersytecie Opolskim Procedura Oceny Nauczycieli Akademickich, dokonywana przez studentów. W bieżącym roku akademickim, ze względu na szczególną sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym, ocena za semestr letni roku akademickiego 2019/2020 będzie prowadzona poprzez system USOSweb. Ocenie podlegać będą wszyscy nauczyciele akademiccy, którzy prowadzili zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim 2019/2020.

Udział w badaniu jest dobrowolny i anonimowy. Aby rozpocząć badanie, należy po zalogowaniu na konto USOSweb wybrać opcję Mój USOS lub z bocznego menu: Ankiety, otworzyć ankietę, klikając w nazwę przedmiotu. Prosimy Państwa o wypełnienie dwóch kwestionariuszy ankiet:

  • Ankieta I dotyczy oceny zajęć prowadzonych przez nauczyciela akademickiego (osobno dla każdego przedmiotu).
  • Ankieta II obejmuje ocenę realizacji zajęć w formie zdalnej na Państwa Wydziale.

Dla każdego przedmiotu generowana jest w systemie USOSweb odrębna ankieta, wskazująca nazwę przedmiotu oraz imię i nazwisko prowadzącego. Wypełnienie ankiety dla każdego przedmiotu zajmuje kilka minut. Ankietę wypełnia się wybierając z prawego menu odpowiadającą Państwa ocenie opcję odpowiedzi. Bardzo prosimy o wypełnienie także dolnego okna, w którym można wpisać komentarz, wskazać zalety lub wady konkretnych zajęć, podzielić się uwagami, które dotyczą prowadzenia przedmiotu. Po wypełnieniu ankiety należy kliknąć opcję Zakończ ankietę na dole strony. Po zapisaniu kolejnych ankiet w widoku pojawiać się będą pozostałe ankiety do wypełnienia.

Badanie jest anonimowe, co oznacza, że po zapisaniu wypełnionej ankiety w bazie danych nie zostaje zachowana żadna informacja, dzięki której możliwe byłoby powiązanie udzielonych odpowiedzi z osobą wypełniającą kwestionariusz ankiety. Zapisane zostają tylko oceny wystawione danemu wykładowcy i fakt wypełnienia przez studenta danego kwestionariusza (dlatego raz wypełnionej ankiety nie można ponownie otworzyć). Wypełniony kwestionariusz przesyłany jest automatycznie, jako informacja poufna, do pracownika odpowiedzialnego za ankietyzację w Biurze Dydaktyki i Studentów UO.

Szanowni Państwo, bardzo prosimy o potraktowanie badania ankietowego jako istotnej aktywności we wspólnych wysiłkach, by mogli Państwo brać udział w zajęciach realizowanych na wysokim poziomie organizacyjnym i merytorycznym, w pozytywnej atmosferze i z satysfakcjonującymi efektami.