Jak co roku dzień przed uroczystym rozpoczęciem roku akademickiego odbędzie się msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Andrzeja Czai w intencji środowiska akademickiego Opola. Msza zostanie odprawiona 3 października 2019 r. o godzinie 18 w kościele seminaryjno-akademickim pw. św. Jadwigi Śląskiej przy ul. Drzymały 1 a.

4 października o godz. 11 w auli Wydziału Teologicznego UO przy ul. Drzymały 1 a rozpocznie się uroczystość inauguracyjna. W programie między innymi: sprawozdanie rektora prof. Marka Masnyka z działalności Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2018/2019, wręczenie odznaczeń państwowych oraz medali KEN, immatrykulacja studentów, a także wykład inauguracyjny prof. Mirosława Lenarta „Padwa i jej rola w odkrywaniu idei uniwersytetu”.