W dniu 24 października 2015  w Auli Seminaryjnej Wydziału Teologicznego odbyła się uroczystość immatrykulacji, wręczenia dyplomów absolwentom oraz nadania tytułu honorowego profesora Uniwersytetu Opolskiego wybitnemu teologowi liturgiście prof. dr. hab. Klemensowi Richterowi profesorowi Uniwersytetu w Monastyrze.