3 listopada 2016 r. o godz. 11.30 w kościele seminaryjnym ks. bp Andrzej Czaja odprawi Mszę św. w int. zmarłych pracowników i studentów Wydziału Teologicznego UO. Po Mszy św. w auli nad kościołem w obecności JM Rektora UO prof. Marka Masnyka odbędzie się uroczystość immatrykulacji nowych studentów naszego Wydziału Teologicznego oraz wręczenia dyplomów tegorocznym absolwentom. Na spotkanie zaproszeni są wszyscy pracownicy i studenci Wydziału Teologicznego UO.