Z okazji przypadającej w tym roku 100. rocznicy powstania Policji Państwowej we współpracy z Komendą Miejską Policji w Opolu i Politechniką Opolską zorganizowany zostanie w dniu 15 stycznia 2020 roku Turniej o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu dla młodzieży akademickiej szkół wyższych województwa opolskiego pn. “Sprawdź się jako kandydat do służby w Policji!”.

Celem turnieju jest kształtowanie właściwych postaw społecznych w środowisku lokalnym, przybliżenie etosu służby policyjnej w ramach obchodów 100. rocznicy powstania Policji Państwowej, rozwijanie pasji i zainteresowań wśród młodzieży akademickiej, budowanie i kreowanie pozytywnych wzorców i autorytetów oraz promocja służby w Policji, jako alternatywy dla młodzieży na dalsze wybory życiowe.

Turniej odbędzie się 15 stycznia 2020 roku  o godzinie 10.00 w II Kampusie Politechniki Opolskiej.

Zgłoszenia można przesyłać do 7 stycznia 2020 roku.