Papież Franciszek, w liście apostolskim motu proprio „Traditionis custodes” o korzystaniu z liturgii rzymskiej sprzed reformy z 1970 r., ograniczył używanie rytu przedsoborowego. 14 lat wcześniej, w liście apostolskim motu proprio  „Summorum Pontificum”, Benedykt XVI zezwolił na odprawianie tzw. Mszy trydenckiej każdemu kapłanowi bez konieczności uzyskiwania na to zgody swego biskupa.

W związku z tymi decyzjami rodzi się wiele pytań, często wynikających z niezrozumienia lub nieznajomości historii liturgii. Zachęcamy do wysłuchania rozmowy dr Ewy Skrabacz z ks. prof. Erwinem Mateją, liturgistą z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, konsultorem Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP.

LINK