“Sztuka a sacrum” – Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa
Koło Naukowe Studentów Muzykologii UO, Rada Doktorantów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Studencko-Doktorancka Konferencji Naukowej “Sztuka a sacrum”, która odbędzie się w czwartek, 6 kwietnia 2017 r., w ramach II Tygodnia Muzykologii. Konferencja charakterze interdyscyplinarnym ma na celu prezentację badań studentów, doktorantów i młodych naukowców. Tematyka konferencji związana jest z problematyką związków pomiędzy dorobkiem kulturowym cywilizacji, manifestowanym przez dzieła artystyczne, a religiami. Stanowić będzie próbę uchwycenia fenomenu sacrum w sztuce okiem młodych naukowców, chcących wyrazić przeżycia estetyczne i religijne. Tematyka proponowanego panelu obejmować będzie również sztukę jako nośnik wartości oraz narzędzie do przekazywania prawd religijnych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na muzykę.