Informujemy, że w środę, 16.10, w godzinach 13.30-16.00 w sali 06 Studenckiego Centrum Kultury (ul. Katowicka 95) odbędzie się obowiązkowe szkolenie z praw i obowiązków studenta.
Szkolenie dotyczy studentów 1. roku Turystyki i kultury środziemnomorskiej, Muzykologii i Teologii.