W dniu 9 grudnia 2015 na Wydziale Teologicznym UO, ul. Drzymały 1a w Opolu (sala 18, godz. rozpoczęcia 9:30) odbędzie się sympozjum  Encyklika „Laudato si” w perspektywie ekumenicznej

Program sympozjum