Szanowni Doktoranci WT,

proszę wszystkich o złożenie w terminie do 24. stycznia sprawozdań z realizacji tematu badawczego finansowanego z przyznanych środków na działalność naukową w roku 2016 (drugie półrocze) i 2017 (pierwsze półrocze). Sprawozdanie składają tylko te osoby, które zgłaszały i realizowały temat/projekt badawczy (zob. załączony plan na badania statutowe). Przypominam, iż sprawozdanie jest obowiązkowe.

Część finansową (rubryka: budżet zadania na rok 2016 wzgl. 2017) wypełnia kwestura na podstawie faktur. Proszę natomiast zwrócić szczególną uwagę na część opisową. Należy jasno określić cel badań, opisać metodę, podać najważniejsze osiągnięcia (jeśli jest to publikacja, to należy wpisać tytuł i miejsce publikacji; jeśli była to konferencja naukowa: gdzie, kiedy, tytuł wygłoszonego referatu; podobnie należy konkretnie podać miejsca wyjazdów, kwerend bibliotecznych itd.). Proszę nie pisać ogólnikami. Sprawozdanie powinno odpowiadać temu, co Państwo zgłaszali w planie badawczym. Wpisane przez Państwa informację są przekazywane do Ministerstwa za pomocą systemu OSF, proszę więc o rzetelne wypełnienie sprawozdania.

Wypełnione sprawozdania w wersji elektronicznej proszę przesłać na mój adres mailowy, a podpisaną wersję papierową złożyć w dziekanacie lub wysłać pocztą na adres dziekanatu (uniwersytet nie respektuje skanu dokumentów).

ks. Krystian Kałuża
prodziekan

Załączniki:
Sprawozdanie 2016
Sprawozdanie 2017
Plan badań 2016-2017