Szanowni Doktoranci WT,

proszę wszystkich o złożenie w terminie do 24. stycznia sprawozdań z realizacji tematu badawczego finansowanego z przyznanych środków na działalność naukową w roku 2017. Sprawozdanie składają tylko te osoby, które zgłaszały i realizowały temat/projekt badawczy (zob. załączony plan na badania statutowe). Przypominam, iż sprawozdanie jest obowiązkowe.

Część finansową (rubryka: budżet zadania na rok 2017) wypełnia kwestura na podstawie faktur. Proszę natomiast zwrócić szczególną uwagę na część opisową. Należy jasno określić cel badań, opisać metodę, podać najważniejsze osiągnięcia (jeśli jest to publikacja, to należy wpisać tytuł i miejsce publikacji; jeśli była to konferencja naukowa: gdzie, kiedy, tytuł wygłoszonego referatu; podobnie należy konkretnie podać miejsca wyjazdów, kwerend bibliotecznych itd.). Proszę nie pisać ogólnikami. Sprawozdanie powinno odpowiadać temu, co Państwo zgłaszali w planie badawczym. Wpisane przez Państwa informację są przekazywane do Ministerstwa za pomocą systemu OSF, proszę więc o rzetelne wypełnienie sprawozdania.

Wypełnione sprawozdania w wersji elektronicznej proszę przesłać na mój adres mailowy (kkaluza@uni.opole.pl), a podpisaną wersję papierową złożyć w dziekanacie.

ks. Krystian Kałuża

Załączniki:
Plan badań naukowych 2017/2018
Sprawozdanie – wzór

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close