W dniu 3 listopada 2020 r. zmarł nagle były wykładowca homiletyki WT UO ks. dr Herbert Simon. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w rodzinnej parafii Księdza Doktora:

  • Eksportacja – w poniedziałek 9 listopada 2020 r. o godz. 18:00 w kościele pw. Trójcy Świętej w Bogacicy;
  • Pogrzeb – we wtorek 10 listopada 2020 r. o godz. 11:00 w kościele pw. Trójcy Świętej w Bogacicy.

Polecajmy Zmarłego Bożemu Miłosierdziu:
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen!

***
Śp. ks. dr Herbert Simon urodził się 26 XII 1943 r. w Bogacicy w rodzinie Romualda i Łucji zd. Siniawa. Wkrótce stracił ojca, który zginął podczas wojny. Szkołę podstawową ukończył w 1957 r. rodzinnej miejscowości i kontynuował naukę w Technikum Budowlanym w Opolu, gdzie w 1962 r. złożył egzamin dojrzałości. Bezpośrednio po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 16 VI 1968 r. w katedrze opolskiej z rąk bp. Franciszka Jopa. Po święceniach został wikariuszem najpierw w parafii Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy (1968-1971), a następnie w katedrze opolskiej (1971-1974). W 1974 r. został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu homiletyki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które zwieńczył doktoratem uzyskanym na podstawie pracy „Egzegetyczno-antropologiczna koncepcja przepowiadania w teorii i praktyce kaznodziejskiej Bruno Drehera”. W 1978 r. został wykładowcą homiletyki najpierw w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie (1978-1994), jak również w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym, Filii KUL w Opolu (1983-1994), a następnie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego (1994-1997). W latach 1979-1982 pełnił ponadto funkcję wicerektora w seminarium. Był również członkiem Komisji Episkopatu ds. Środków Społecznego Przekazu (1980-1986). W 1997 r. ze względów zdrowotnych zrezygnował z pracy dydaktycznej. W latach 1989-1994 i 1996-2003 pełnił funkcję kapelana sióstr w Dobrzeniu Wielkim. Od 2003 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu. Zmarł nagle 3 XI 2020 r.
/źródło: https://www.diecezja.opole.pl/index.php/homepage/aktualnosci/2657-sp-ks-herbert-simon/