Socjoterapia

Plan studiów

WYKAZ PRZEDMIOTÓW:

 • Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
 • Podstawowe zagadnienia socjoterapii i metodyki pracy socjoterapeutycznej
 • Podstawy psychoterapii
 • Patologie społeczne i profilaktyka
 • Wybrane zagadnienia psychiatrii
 • Psychologia kliniczna wieku rozwojowego
 • Uzależnienia – diagnoza i leczenie
 • Praca z rodziną dysfunkcyjną (psychoterapia rodziny)
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Konstruowanie programów profilaktycznych
 • Rozwiązywanie konfliktów – negocjacje i mediacje
 • Diagnoza indywidualna i grupowa trudności wychowawczych dzieci i młodzieży
 • Edukacja medialna
 • Seksualność dzieci i młodzieży
 • Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (gry i zabawy, turystyka, koła zainteresowań)
 • Trening asertywności
 • Muzykoterapia
 • Psychozabawy z elementami psychodramy
 • Komunikacja interpersonalna
 • Trening twórczości
 • Organizacja zajęć psychokorekcyjnych
 • Trening relaksacyjny

Plan studiów podyplomowych Socjoterapia 2015-16 semestr I
Plan studiów podyplomowych Socjoterapia 2015-16 semestr II