Socjoterapia

Plan studiów

WYKAZ PRZEDMIOTÓW:

 • Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
 • Podstawowe zagadnienia socjoterapii i metodyki pracy socjoterapeutycznej
 • Podstawy psychoterapii
 • Patologie społeczne i profilaktyka
 • Wybrane zagadnienia psychiatrii
 • Psychologia kliniczna wieku rozwojowego
 • Uzależnienia – diagnoza i leczenie
 • Praca z rodziną dysfunkcyjną (psychoterapia rodziny)
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Konstruowanie programów profilaktycznych
 • Rozwiązywanie konfliktów – negocjacje i mediacje
 • Diagnoza indywidualna i grupowa trudności wychowawczych dzieci i młodzieży
 • Edukacja medialna
 • Seksualność dzieci i młodzieży
 • Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (gry i zabawy, turystyka, koła zainteresowań)
 • Trening asertywności
 • Muzykoterapia
 • Psychozabawy z elementami psychodramy
 • Komunikacja interpersonalna
 • Trening twórczości
 • Organizacja zajęć psychokorekcyjnych
 • Trening relaksacyjny

Plan studiów podyplomowych Socjoterapia 2015-16 semestr I
Plan studiów podyplomowych Socjoterapia 2015-16 semestr II

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close