Warto pomagać ! 
Słuchając tej piosenki   Ratujesz komuś życie
Całkowity dochód uzyskany z odtworzeń piosenki i pobieranych dzwonków przekazany będzie na leczenie Kai
oraz innych dzieci znajdujących się pod opieką Fundacji Nasze Dzieci
Prosimy o odtwarzanie utworu TABB&Sound’N’Grace-Sens

https://www.youtube.com/watch?v=09xULIl7D4I

Szczegóły w załączniku
Taab&SNG_SENS