Uprzejmie informujemy, że w okresie od 03.08 do 31.08 dokumenty kandydatów będzie przyjmował Dział Nauczania. Kandydat bezpośrednio po zarejestrowaniu się i wpłaceniu opłaty, składa dokumenty w  siedzibie Działu Nauczania, ul. Katowicka 87B DS “Niechcic” i otrzymuje decyzję o przyjęciu na studia. Na tym etapie rekrutacji o przyjęciu na studia decyduje kolejność złożonych dokumentów.
Kandydaci, którzy złożą dokumenty w Dziale Nauczania otrzymają decyzję o zakwalifikowaniu na studia, a formalną decyzję o przyjęciu wyda komisja rekrutacyjna po 01.09. 2015 r.
Po upływie tego terminu dokumenty będą przyjmowane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, ul. Drzymały 1 A