Przypominamy, że od dnia 01.09 do dnia 15.09 trwa sesja poprawkowa. Prosimy o stawienie się na umówione egzaminy.