Seminaria doktoranckie

Materiały w formacie PDF do pobrania w postaci załączników.
W przypadku problemów z pobraniem dokumentu, kliknij na niego prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz “Zapisz link jako…”.

Seminaria doktoranckie 2017/18

Każdy z wykładowców WT UO ma możliwość przesłania Kierownikowi Studiów Doktoranckich propozycji tematu/przedmiotu, który chciałby poprowadzić w ramach konserwatoriów tematycznych bądź wykładów ogólnych w następnym semestrze. Kierownik studiów tak komponuje zestaw proponowanych tematów, aby maksymalnie zadbać o szerokie spektrum propozycji wykładanych treści przy uwzględnieniu możliwości WT UO.