Samorząd studencki Wydziału Teologicznego

Rada Studencka Wydziału Teologicznego 2015/16

Przewodnicząca: Zuzanna Czop
Zastępca: Marta Bury
Sekretarz: Katarzyna Sambor

Przedstawiciele w Radzie Wydziału:

Zuzanna Czop
Marta Bury
Daniel Jaszczyszyn
Krzysztof Owczarek
Maciej Frankiewicz
Sonia Szołtysik

Przedstawiciele w Parlamencie Studenckim:

Zuzanna Czop
Sonia Szołtysik
Konrad Smyrek
Paulina Magosz
Patryk Czyż – przedstawiciel WMSD

Wydziałowa Komisja Stypendialna:

Zuzanna Czop
Marta Bury
Aleksandra Paćko
Kamil Wocka

Komisja Dyscyplinarna:

Katarzyna Sambor

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna:

Zuzanna Czop

Rada Biblioteczna:

Ida Zając

Komisja Wyborcza:

Marta Bury