Samorząd studencki Wydziału Teologicznego

Rok akademicki: 2019/2020

Przewodniczący: Dawid Wengel
Zastępca przewodniczącego: Katarzyna Lichota
Sekretarz: Anna Koziol

Rada Biblioteczna:
Michał Dielehner
Karol Kożuch
Katarzyna Lichota

Dyżur Samorządu Studenckiego WTUO:
Od stycznia w każdą środę w godz. 13.00-13.30 w pokoju 42.

Samorząd studencki Uniwersytetu Opolskiego