Rekrutacja na wyjazd zagraniczny dla studentów Erasmus+
Szanowni Państwo,
Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą ogłasza rekrutację ogólnouczelnianą dla studentów Uniwersytetu Opolskiego wykazujących zainteresowanie odbyciem mobilności w celu realizacji studiów semestralnych w tzw. krajach partnerskich w ramach Programu Erasmus+w semestrze letnim roku akademickiego 2017-2018.
Okres mobilności obejmuje 5 miesięcy w uczelni partnerskiej.
Wysokość stawek obowiązujących w projektach zaakceptowanych w konkursie 2017 roku dostępna jest na stronie http://www.erasmusplus.uni.opole.pl/show.php?id=128&lang=pl&m=1
W praktyce oznacza to, że student udający się do uczelni w kraju partnerskim otrzyma dofinansowanie w wysokości 650 EUR miesięcznie + ryczałt na koszty podróży obliczony za pomocą kalkulatora odległości dostępnego na stronach Komisji Europejskiej dotyczących Programu Erasmus+.
Wykaz krajów i uczelni partnerskich wraz z informacją, która z jednostek UO była zaangażowana w tworzenie wniosku stanowi załącznik nr 1. Dostępne kraje to: Czarnogóra, Izrael, Mołdawia, Serbia, Federacja Rosyjska.
Osoby zainteresowane proszę o kontakt z Koordynatorem Programu Erasmus+  ks. Dariuszem Krokiem do dn. 14 listopada 2017 r.