Rekrutacja na Wydział Teologiczny UO trwa! Zapraszamy do studiowania na czterech kierunkach proponowanych przez nasz Wydział: TEOLOGIA (studia magisterskie i doktoranckie, stacjonarne i niestacjonarne), NAUKI O RODZINIE (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie), TURYSTYKA I KULTURA Śródziemnomorska (studia licencjackie i magisterskie) oraz MUZYKOLOGIA (studia licencjackie). „Żyj wiarą, miłością i pasją!”